Nutreco prowadzi badania w kilkunastu własnych ośrodkach na świecie z zachowaniem wszystkich zasad, jakie obowiązują w centrach badawczych. Nasi pracownicy naukowi ściśle współpracują z naukowcami ze znanych światowych ośrodków naukowych. Wyniki swoich badań bardzo często prezentują na międzynarodowych konferencjach, a artykuły publikują w międzynarodowych czasopismach naukowych.

Centra badawcze Nutreco:

  • Centrum Badawcze Aquakultury w Norwegii, we Włoszech, Hiszpanii, Japonii i w Chinach  
  • Centrum Badawcze  Przeżuwaczy  w Holandii
  • Centrum Badawcze Trzody Chlewnej w Holandii
  • Centrum Badawcze   Surowców Paszowych w Holandii
  • Centrum badawcze drobiu w Holandii
  • Centrum Badawcze Żywności w Hiszpanii  
  • Kanadyjskie Centrum Badań Rolniczych w Kanadzie