Trouw Nutrition Polska jest wiodącym na polskim rynku producentem premiksów oraz innowacyjnych dodatków paszowych dla zwierząt gospodarskich. Jakość, innowacyjność i polityka zrównoważonego rozwoju to wiodące zasady naszej działalności. Poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze fakty z naszej ponad 25-letniej historii.

Przejęcie grupy Nutreco przez koncern SHV

Zdefiniowanie polityki zrównoważonego rozwoju

Rozbudowa wytwórni, uruchomienie nowej linii do produkcji koncentratów

Uzyskanie certyfikatu QS

Przejęcie od BASF wytwórni premiksów w Kutnie oraz instalacja i uruchomienie linii do produkcji premiksów płynnych.

Rozpoczęcie wydawania dwumiesięcznika „Trouw i MY”.

Wzbogacenie systemu GMP o narzędzia HACCP i uzyskanie certyfikatu GMP, OVOCOM - unijnego i światowego standardu opracowanego przez belgijską organizację OVOCOM, który skoncentrowany jest na zapewnieniu bezpieczeństwa w całym łańcuchu od pasz do żywności.

Trouw Nutrition Polska przejmuje Hendrix Polska

Budowa i uruchomienie linii do produkcji preparatów mlekozastępczych

Uruchomienie nowej, najnowocześniejszej w Europie wytwórni premiksów przy ul. Chrzanowskiej w Grodzisku Mazowieckim. W roku 1999 również jako pierwsi z branży paszowej, otrzymaliśmy holenderski certyfikat GMP (Dobra praktyka produkcyjna), który określał konkretne wartości parametrów procesów technologicznych, surowców i produktów końcowych.

Przejęcie firmy przez Trouw Nutrition International. W tym samu roku uzyskanie certyfikatu ISO 9001. Byliśmy pierwszą firmą branży paszowej w Polsce, która otrzymała ten certyfikat.

Rozpoczęcie produkcji premiksów

Powołanie do życia spółki Ewos Polfarm