Bezpieczne i wysokiej jakości produkty spełniające oczekiwania klienta to jeden z głównych celów działania firmy Trouw Nutrition.

W dziedzinie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa Trouw Nutrition stosuje najnowocześniejsze, światowe rozwiązania. Korzystając z tych bogatych doświadczeń Trouw Nutrition Polska staje się jednym z prekursorów w tej dziedzinie w polskiej branży paszowej.

Częścią polityki Nutreco jest dostosowanie do wzorcowych międzynarodowych standardów jakości takich jak FCA, GMP, UFAS, GMP+. Trouw Nutrition Polska od 1999 roku posiada certyfikowany system GMP, w 2001 roku rozszerzony o HACCP. Sprawność działania systemu jest dwa razy do roku weryfikowana przez niezależnych audytorów z Holandii i Belgii. W styczniu 2018 roku firma otrzymała od organizacji Ovocom certyfikat jakości na kolejne 3 lata. Nazwa certyfikatu uległa zmianie. Dotychczasowy certyfikat GMP został zastąpiony przez FCA (Feed Chain Alliance).

Szczególny nacisk kładziemy na to, aby dostarczany przez nas produkt był bezpieczny zarówno dla zwierząt,  jak i ludzi. W tym celu wykorzystujemy narzędzia HACCP, umożliwiające dokładną analizę wszystkich aspektów procesu wytwarzania i ocenę ich wpływu na jakość i bezpieczeństwo produktu końcowego. Zastosowany w wyniku tej analizy szeroki zakres działań kontrolnych i zapobiegawczych pozwala na wyeliminowanie szkodliwego wpływu substancji i organizmów niepożądanych. Jednym z kluczowych działań zapobiegawczych, będących jednocześnie podstawowym wymogiem standardu FCA, jest staranny dobór dostawców surowców wysokiej jakości.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, dla których niezwykle istotna stała się certyfikacja non GMO, informujemy, że w styczniu 2018 roku firma Trouw Nutrition Polska otrzymała certyfikat na zgodność ze standardem VLOG. Certyfikat VLOG jest to standard non GMO opracowany przez Industry Association Food without Genetic Engineering w 2010 roku. Organizacja ta od wielu lat wyznacza standardy kontroli non GMO w łańcuchu produkcji żywności oraz pasz. Przyznanie certyfikatu VLOG oznacza zapewnienie, że z procesu produkcyjnego wyeliminowano składniki modyfikowane genetycznie oraz wdrożono środki kontroli zapobiegające kontaminacji GMO. Produkty przeznaczone dla bydła, wytwarzane w fabryce Trouw Nutrition Polska w Grodzisku Mazowieckim są wolne od organizmów modyfikowanych genetycznie i spełniają wszelkie kryteria określone w prawie.

W 2020 roku firma zdobyła certyfikat na zgodność ze standardem Polskiej Izby Mleka „Bez GMO”. 

Nasz system jakości podejmując wyzwania współczesności podlega stałej wewnętrznej weryfikacji i doskonaleniu. Nadrzędnym miernikiem efektywności naszych działań jest dla nas zadowolony Klient.

Zobacz aktualny certyfikat FCA

Zobacz aktualny certyfikat VLOG

Zobacz aktualny certyfikat PIM "bez GMO"