Nasze centra badawcze

Nutreco prowadzi badania w kilku ośrodkach badawczych na całym świecie z zachowaniem wszelkich standardów sztuki badawczej, co umożliwia nam prowadzenie wielokierunkowych badań zarówno w ośrodkach badawczych, jak i na fermach w terenie. Naszą międzynarodową społeczność naukową stanowi grupa wysoko wykwalifikowanych specjalistów z wielu dyscyplin takich, jak np.: żywienie, weterynaria, mikrobiologia i immunologia.

Agreresearch

Ferma Agresearch o powierzchni 344 ha  jest ośrodkiem badawczym znajdującym się w  Burford, Ontario, w którym prace badawcze prowadzone są od 1992 roku. Ośrodek posiada własne wyposażenie badawcze dla bydła, trzody chlewnej i drobiu. Jest to największe prywatne centrum badawcze dla zwierząt w Kanadzie i jedno z większych w Ameryce Północnej. Plany badawcze i projekty wdrożeniowe pracowników naukowych wspierane są przez doskonałe wyposażenie i dostęp do najnowszych technologii. Zespół ma, średnio, 10 letnie doświadczenie w badaniach nad bydłem, trzodą chlewną i drobiem. Dodatkowo jest on wspierany przez ekspertów weterynaryjnych specjalizujących się poszczególnych gatunkach zwierząt.

Centrum Badań nad Trzodą Chlewną

Centrum Badań nad Trzoda Chlewną (SRC) ma zespół ekspertów oraz wyposażenie umożliwiające prowadzenie badan żywieniowych na lochach, prosiętach i rosnących świniach. SRC dysponuje technikami badawczymi, które umożliwiają naukowcom prowadzenie szczegółowych badań żywieniowych skupiających się na poprawie wykorzystania paszy, żywieniu i zdrowiu prosiąt oraz na okresie przejściowym u loch.  Wyposażenie w nowych budynkach obejmuje unikalne elektroniczne stacje zadawania paszy i wody oraz monitoring, który umożliwia indywidualne śledzenie zachowania żywieniowego wszystkich kategorii świń. Dzięki temu Nutreco może badać charakterystykę pobrania wody i paszy. Dodatkowo, znajduje się tutaj sekcja zajmująca się zagadnieniami związanymi ze zdrowiem, badaniami nad fizjologią trawienia. Wtej jednostce badacze istnieje możliwość symulowania warunków, jakie występują na prawdziwej fermie.

Centrum Badań Żywności

Centrum Badań nad Żywnością w Hiszpanii rozwija technologię obróbki mięsa drobiowego,  opracowuje nowe produkty z mięsa drobiowego oraz innowacyjne i przyjazne otoczeniu opakowania. Ważnym obszarem, na którym skupiają się prace  jest bezpieczeństwo żywności. Zespół badaczy ma doświadczenie w biologii molekularnej, mikrobiologii, immunologii i w testach  in vitro.  Wyposażenie Centrum obejmuje pilotażowy zakład przetwórstwa mięsa, kuchnię,   pomieszczenie do testów panelowych i laboratorium.

Centrum Badań nad Przeżuwaczami

Centrum Badawcze nad Przeżuwaczami składa się z międzynarodowego zespołu naukowców zajmującego się  żywieniem krów mlecznych, bydła opasowego i cieląt. Na naszej fermie doświadczalnej bydła mlecznego badane jest pobranie paszy, wydajność mleczna, fizjologia przewodu pokarmowego oraz zdrowie zwierząt.  Badania nad rosnącym bydłem, opasami i cielętami wykonywane są na osobnej  fermie,  wykonywane są doświadczenia  nad karmieniem mlekiem, odsadzeniem i wzrostem,  podczas których jednocześnie  obserwuje się wzrost i wykorzystanie paszy i, co najważniejsze, rozwój zwierząt i ich zdrowie. Modele in vitro i  in situ uzupełniają szeroki zakres możliwości doświadczalnych. Badacze skupieni są na opracowaniu produktów i koncepcji. Jednakowo ważne jest ujęcie ilościowe  procesów pokarmowych w naszych modelach żywieniowych, jak i jakościowe – wchłanianie i wykorzystanie różnych składników pokarmowych. Wysiłki te mają na celu dalszy rozwój zrównoważonej ekonomicznie i środowiskowo produkcji mleka i mięsa.

Centrum Badań Surowców

Należące do Nutreco Centrum Badań Surowców ocenia nowo zidentyfikowane potencjalne składniki pasz. Pracownicy naukowi oceniają stronę żywieniową i funkcjonalną składników oraz funkcjonalności, które mogą przyczynić się do zrównoważonej produkcji, zdrowia zwierząt i jakości produktu. Zespół badawczy współpracuje z zespołami badaczy specyficznymi dla poszczególnych gatunków zwierząt  w celu opracowania synergii i generowania nowych pomysłów dla  naszych innowacyjnych procesów. Laboratorium badawcze Nutreco jest do dyspozycji wszystkich zespołów badawczych i jest wyposażone w sprzęt, który  umożliwia prowadzenie badań z zakresu Q-PCR , biologii molekularnej, mikrobiologii, immunologii oraz testów in vitro i modeli strawnościowych.

Centrum Badań nad Drobiem

Centrum Badań nad Drobiem tworzy zespół ekspertów zajmujących się efektywnym i zrównoważonym wykorzystaniem paszy, wydajnościami produkcyjnymi, zdrowiem i dobrostanem  drobiu i królików. Centrum Badań nad Drobiem w Hiszpanii to duży ośrodk badawczy posiadający  wyposażenie do utrzymania brojlerów, stad rodzicielskich, kur niosek i królików. Znajduje się tutaj specjalna sekcja (,) umożliwiająca prowadzenie badań   fizjologicznych i  strawnościowych oraz wyposażenie  pozwalające na  optymalizację żywienia zwierząt przy różnych systemach utrzymania. Doświadczalna mieszalnia pasz dostarcza pasze potrzebne do prowadzenia  badań a laboratorium  wykonuje wszystkie wymagane analizy żywieniowe.