Krzysztof Dębek
Kierownik ds. Handlu i Rozwoju
T
(22) 755 03 11
M
501 392 560
E
Krzysztof Dębek
Henryk Kryszkiewicz
Kierownik Sprzedaży B2B
M
502 209 446
E
Henryk Kryszkiewicz
Joanna Chmiel
Koordynator ds. Handlu i Eksportu
T
(22) 755 03 18
M
501 206 723
E
Joanna Chmiel
Paweł Bury-Burzymski
Selko Category Manager
M
504 262 934
E
Paweł Bury-Burzymski