Konferencja "Zdrowie kóz - żywienie i zapobieganie chorobom" 02.12.2017 r.

5 grudzień 2017

Hodowla małych przeżuwaczy to bardzo szybko rosnący segment rynku agri w Polsce. Trouw Nutrition, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Hodowców, wraz z warszawską Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego i Polskim Towarzystwem Nauk Weterynaryjnych zorganizowało międzynarodową konferencję poświęconą zagadnieniom dotyczącym aspektów zdrowotnych i żywieniowych w hodowli kóz.

Konferencja pt. „Zdrowie kóz – żywienie i zapobieganie chorobom” odbyła się 2 grudnia w auli Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW. Hodowcy kóz oraz producenci mleka koziego i przetworów mogli spotkać się i wymienić doświadczeniami oraz podnieść swoje kwalifikacje dzięki wiedzy przekazanej przez światowej klasy specjalistów w dziedzinie hodowli. Partnerem konferencji była firma AdiFeed.

Konferencję otworzyli Dr hab. Jarosław Kaba - najbardziej znany w Polsce ekspert hodowli kóz oraz Prezes Zarządu Trouw Nutrition Polska - Marcin Galiński. Inicjatorem konferencji był specjalista ds. żywienia małych przeżuwaczy z Trouw Nutrition - Mariusz Dobies. Wykłady wygłosili również:

Wim Twisk - specjalista ds. żywienia młodych zwierząt z Trouw Nutrition Sloten, Holandia;

Jose Maria Bello Dronda - ekspert w dziedzinie przeżuwaczy, Nanta, Hiszpania;

Dr Jean Francois Floquet - Lallemand Animal Nutrition, Francja;

Prof. dr hab. Emilia Bagnicka z Instytutu Hodowli i Genetyki Zwierząt Polskiej Akademii Nauk;

Lek. wet. Marcin Mickiewicz, SGGW;

Dr inż. Krzysztof Białoń, AdiFeed.

Dr. hab. Jarosław Kaba podczas swojego wykładu 

Marcin Galiński

 

Wim Twisk

 

Jose Maria Bello Dronda

 

Jean-Francois Floquet

 

Jean-Francois Floquet i Mariusz Dobie

 

Degustacja serów