Nowe rozwiązanie w zabezpieczaniu prestarterów na okres odsadzenia

31 sierpień 2017

Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej dopuszczalny poziom cynku w gotowej paszy dla prosiąt wynosi obecnie 150 ppm. Tlenek cynku powszechnie stosowany na poziomie ok. 2000 - 3000 ppm był  prostym i skutecznym zabezpieczeniem prestarterów na okres odsadzeniowy. Zapewniał w miarę bezpieczne odsadzenie prosiąt, ale stosowany przez dłuższy okres powodował dysfunkcję kosmków jelitowych (ograniczanie powierzchni trawienia i wchłaniania) oraz znacząco pogarszał smakowitość paszy. 

W ostatnim czasie UE podjęła decyzję o ograniczeniu stosowania wysokich poziomów ZnO w paszach dla prosiąt. Dostosowując się do nowych regulacji prawnych, firma Trouw Nutrition wprowadziła w swoich prestarterach nową formułę zabezpieczającą prosięta w okresie okołoodsadzeniowym.

Sama idea tego zabezpieczenia nie jest nowa, ale dopóki klienci mogli stosować tlenek cynku, nie było chętnych na przetestowanie proponowanych rozwiązań. Obecnie - przy silnym nacisku ze strony UE - sami klienci wymogli na producentach opracowanie nowych, zgodnych z prawem paszowym, formuł wspierających prosięta w krytycznym okresie odsadzenia. Idea prestarterów bez żadnych zabezpieczeń nie jest nowością w Europie, np. w Belgii od dawna rygorystycznie przestrzegany jest zakaz stosowania  w paszach dla prosiąt antybiotyków, tlenku cynku, siarczanu miedzi i innych produktów leczniczych/ zabezpieczających.  

Trouw Nutrition dzięki opracowaniu nowej formuły, która jest mieszaniną substancji czynnych wraz z odpowiednio dobranym układem kwasów organicznych oraz dzięki zastosowaniu wysokiej jakości wyselekcjonowanych surowców paszowych, uzyskała rozwiązanie, które pozwala na bezpieczne  odsadzenie prosiąt bez potrzeby znaczącego obniżania poziomu białka ogólnego w paszy. Według pierwszych opinii klientów obserwowano wyraźną poprawę smakowitości paszy - prosięta chętniej i szybciej podchodziły do paszy po odsadzeniu; poprawiły się wyniki produkcyjne prosiąt. Co ciekawe, według hodowców ilość biegunek po odsadzeniu była mniejsza w porównaniu z wcześniej stosowanymi rozwiązaniem na bazie tlenku cynku. 

Autor: Wojciech Dzienisiewicz, Konsultant ds. trzody chlewnej TNP