Ograniczenie stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej bez spadku opłacalności jest w zasięgu ręki

17 listopad 2017

Milion ludzi umrze z powodu oporności antybiotykowej, zapewnia “Antimicrobial Resistance Review” opublikowany przez rząd Wielkiej Brytanii w 2014. Spośród całości antybiotyków zużywanych na świecie, aż 80% stosowanych jest w produkcji zwierzęcej. Produkcja drobiu I trzody odpowiedzialna jest za największe zużycie antybiotyków. Dane te tłumaczyć mogą rosnącą potrzebę producentów produktów odzwierzęcych poszukiwania strategii pozwalającej im obniżyć zużycie antybiotyków.

Wielowymiarowe podejście w celu ograniczenia zapotrzebowania na antybiotyki 

Poza obwarowaniami legislacyjnymi, które ograniczają stosowanie antybiotyków na całym świecie, obserwujemy również narastające zapotrzebowanie konsumentów na mięso wyprodukowane bez zastosowania antybiotyków. Stanowi to dodatkowy bodziec dla producentów. Mięso zwierząt wyhodowanych bez udziału antybiotyków trafia w niszę rynkową, która będzie rosła z czasem.

Pozytywną wiadomością jest fakt, że przemysł paszowy pracuje nad stworzeniem rozwiązań mogących pomóc producentom zwierząt przygotować się do nadchodzących zmian. Podczas konferencji ABC Challenge Asia, 17 października b.r. Dr Emma Teirylynck z Trouw Nutrition wygłosiła prezentację pod tytułem “Znaczenie funkcjonalnych dodatków paszowych w strategiach zmierzających do ograniczenia stosowania antybiotyków.” Ta specjalistka w zakresie produkcji drobiarskiej podkreśliła, że ograniczenie zużycia antybiotyków jest globalnym trendem i koniecznością. 

Optymalizacja całego łańcucha produkcyjnego

Główne zastrzeżenie, zgodnie z oczekiwaniami, związane jest z potencjalnym spadkiem wydajności zwierząt oraz opłacalności produkcji. Teirlynck uspokoiła publiczność tłumacząc, że możliwym jest ograniczenia zapotrzebowania na antybiotyki, przy jednoczesnym utrzymaniu - lub nawet poprawie - opłacalności. Kluczem, jak podkreślała, jest wdrożenie złożonego, kompletnego programu „Zdrowe gospodarstwo - zdrowa pasza”. 

Strategie ograniczania stosowania antybiotyków, zaprezentowane podczas wystąpienia Dr Teirlync, skupiają się na optymalizacji całego łańcucha produkcyjnego. Tłumaczyła, że Trouw Nutrition łączy zarządzanie żywieniem, fermą i zdrowiem zwierząt w program będący odpowiedzią na specyficzne wyzwania poszczególnych producentów.

Kwestie zdrowotności układu pokarmowego są ważnym czynnikiem dla wydajności produkcji zwierzęcej, a mogą być ograniczane przez zastosowanie właściwych dodatków paszowych. Kombinacje różnych produktów mogą znacząco poprawić zdrowotność układu pokarmowego, stabilizując lub poprawiając wyniki produkcyjne. Podczas gdy jedne dodatki wspierają trawienie i utrzymanie naturalnej bariery przeciwko bakteriom gram-ujemnym, inne poprawiają równowagę mikrobiologiczną w świetle jelita cienkiego, wzmacniając integralność bariery jelitowej. 

Sukces mierzony wynikami 

Podsumowując, Dr Teirlynck zaprezentowała przykład biznesowy potwierdzający zasadność takiego podejścia. Trouw Nutrition wprowadziło swój program ograniczenia stosowania antybiotyków na fermie drobiowej w Izraelu. Była ona w stanie osiągnąć swój cel - produkować bez antybiotyków i jonoforów. Procent kurników odchowanych bez udziału antybiotyków wzrósł z 89,1% do 98,8%, osiągając ten cel. Poprawione zostało dodatkowo wykorzystanie paszy o 3% w porównaniu do wyników otrzymywanych przy wykorzystywaniu antybiotyków i jonoforów. Komercyjny sukces tego klienta, powiedziała, obrazuje wydajność tego podejścia i udowadnia, że ograniczenie stosowania antybiotyków, bez uszczerbku dla opłacalności produkcji, jest faktycznie osiągalne.