Preparaty mlekozastępcze dla cieląt w standardzie NON GMO

12 kwiecień 2017

Od 3.04.2017 r. wszystkie preparaty mlekozastępcze produkowane przez Trouw Nutrition Polska mają status NON GMO. Od tego dnia używamy do produkcji na linii mlecznej tylko surowców, które zgodnie z deklaracją producenta, mają status NON GMO i posiadają odpowiedni certyfikat.

Wielu producentów na jednej linii produkuje zarówno preparaty GMO jak i NON GMO, stosując miedzy nimi szarże czyszczące, jednak taka metoda nie wyklucza możliwej kontaminacji i nie daje 100% gwarancji uzyskania produktu NON GMO. Taka sytuacja rodzi wiele zagrożeń, od utraty wiarygodności poprzez zagrożenie konieczności wycofania produktu z rynku aż po konsekwencje prawno-finansowe nakładane na producentów pasz przez mleczarnie w ramach współpracy w standardzie NON GMO.

W wyniku dokonanego wyboru wszystkie preparaty Sprayfo uzyskują status NON GMO.

Sprawdź ofertę Sprayfo