Trouw Nutrition na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW - wykład

3 grudzień 2016

Kolejny wykład w ramach współpracy Trouw Nutrition Polska z Wydziałem Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wykład wygłosił Wojciech Dzienisiewicz, specjalista w sektorze trzody chlewnej. Tematem wystąpienia była koncepcja Life Start.

Life Start to innowacyjna koncepcja Trouw Nutrition dotycząca odchowu cieląt i prosiąt. Łączy światowej klasy wiedzę o zdrowiu i żywieniu zwierząt z doświadczeniem w zarządzaniu fermami oferując zrównoważone metody poprawy wydajności. Program pomaga opracować popartą badaniami naukowymi metodologię odchowu zdrowszych i bardziej wydajnych zwierząt oraz daje potencjał całemu przemysłowi mlecznemu oraz przemysłowi trzodowemu do zrobienia dużego kroku naprzód, poprzez ograniczenie konieczności interwencji w zdrowie zwierząt i ogromnej poprawie dobrostanu oraz wydajności zwierząt i całych stad.

Wykład, który odbył się w dn. 21.11.2016 przyciągnął dużą liczbę studentów, a omawiane zagadnienia spotkały się z dużym zainteresowaniem.