Zafunduj sobie lato wolne od stresu

11 maj 2018

Kiedy temperatura powietrza rośnie to, zwłaszcza przy równoczesnej wysokiej wilgotności powietrza, brojlery zmuszone są do wysiłku niezbędnego do utrzymania temperatury ciała na odpowiednim poziomie. W przeciwieństwie do ssaków, ptaki nie pocą się i ich naturalnym sposobem na kontrolę temperatury organizmu jest ziajanie.

Ziajanie powoduje spadek poziomu CO2 we krwi, co prowadzi z kolei do wzrostu pH organizmu (alkaloza oddechowa). Równoważąc alkalozę oddechową, organizm ptaka zwiększa produkcję moczu, co oznacza w efekcie wyższe straty wody i elektrolitów (odwodnienie). Dodatkowo narażenie na wysokie temperatury wiąże się z podniesionym poziomem kortyzolu i zaburzeniami równowagi tlenowej.

Alkaloza oddechowa, odwodnienie, wyższy poziom kortyzolu oraz zaburzenia równowagi tlenowej nabierają szczególnego znaczenia w przypadku kurcząt słabszych i ostatecznie mogą prowadzić do ponadnormatywnych upadków.

W jaki sposób zarządzać stadem w warunkach podwyższonej temperatury powietrza?

Problem podwyższonej temperatury powietrza połączonej z jego wysoką wilgotnością zyskuje na znaczeniu kiedy ptaki osiągają wiek 4-6 tygodni. Okres ten charakteryzuje szybki przyrost, który musi być wsparty odpowiednio aktywnym metabolizmem. To natomiast wiąże się z podwyższoną produkcją ciepła jako efektu ubocznego. Dodatkowo w tym czasie rozwija się upierzenie, co sprawia, że ptakom tym trudniej odprowadzać ciepło. Aby w pełni wykorzystać potencjał genetyczny unikając obniżonych przyrostów i ryzyka upadków, możemy pomóc ptakom w odpowiedniej regulacji temperatury ciała. Kilka sposobów poniżej. 

Farm-O-San AHS umożliwia utrzymanie optymalnych wyników produkcyjnych w okresach podwyższonej temperatury powietrza oraz wysokiej wilgotności. Produkt dostępny jest w formie rozpuszczalnego w wodzie proszku, zawierającego zestaw komponentów niezbędnych ptakom narażonym na podwyższoną temperaturę otoczenia.

Pobierz protokół postępowania w przypadku wystąpienia wysokiej temperatury otoczenia