Hendrix i Hendrix Premium to zestaw innowacyjnych białkowo-energetycznych mieszanek uzupełniających

Produkty Hendrix i Hendrix Premium są zbilansowane w taki sposób, aby pasza przygotowana na ich bazie zapewniła wysokie i powtarzalne wyniki produkcyjne zwierząt gospodarskich (trzoda chlewna, bydło, drób). Pozwalają na intensywną produkcję trzody chlewnej, zapewniając wysokie przyrosty przy optymalnym zużyciu paszy.

Hendrix i Hendrix Premium są doskonałymi produktami dla hodowców posiadających własne zboża. Dostępne są produkty dla różnych zwierząt gospodarskich z podziałem na różne grupy produkcyjne.Są łatwe w stosowaniu. Przygotowanie paszy z ich udziałem nie wymaga zaawansowanych technologicznie śrutowników czy mieszalników.