Zestaw innowacyjnych preparatów mlekozastępczych dla cieląt

Sprayfo konsekwentnie pracuje na rzecz efektywnego odchowu silnych, zdrowych cieląt, wytwarzając najwyższej jakości preparaty mlekozastępcze. Doświadczenie, w połączeniu z najnowszą wiedzą popartą badaniami naukowymi, stanowi wsparcie dla Hodowców w uzyskiwaniu jak najlepszych efektów hodowli bydła.

Oferujemy różne preparaty mlekozastępcze Sprayfo skrojone na miarę różnych profili hodowli i ich celów. Wszystkie produkty Sprayfo nadają się do karmienia z wiader, butelek, karmideł oraz automatycznych stacji pojenia. Pełne instrukcje można znaleźć na stronie www.sprayfo.pl

Wszystkie preparaty mlekozastępcze dla cieląt marki Sprayfo wytwarzane są w standardzie bez GMO.