Poszukiwanie

LIDERMIX VIVALTO BUFOR

Unikalna mieszanka niezbędnych kofaktorów wspomagających pracę wątroby i lepsze wykorzystanie składników odżyw

LIDERMIX BUFOR

Przeznaczony dla wszystkich kategorii bydła oraz małych przeżuwaczy

LIDERMIX BUFOR ORGANIC

Przeznaczony dla wszystkich kategorii bydła