Sprayfo Delta - energia pozwalająca uwolnić pełen potencjał cieląt

28 styczeń 2019

Stworzony dla najlepszego żywienia na wczesnym etapie życia

Sprayfo e-LINE to nowa linia preparatów mlekozastępczych dla cieląt charakteryzująca się podwyższonym poziomem energii. Sprayfo Delta to pierwszy preparat tej linii, który wspomaga osiąganie założeń programu LifeStart: optymalnego rozwoju, odporności na choroby i długowieczności.

Efektywność wykorzystania paszy jest znacznie wyższa w pierwszych tygodniach życia niż w jakimkolwiek innym okresie cyklu życia krowy. Oznacza to, że każdy skarmiony kilogram paszy w pierwszych dwóch miesiącach życia daje dużo więcej niż kilogram paszy podany w późniejszym etapie życia krowy. To właśnie dlatego warto jest stawiać sobie wysokie cele odchowu w ośmiu pierwszych tygodniach.

Badania wykazują, że cielęta nie są w stanie nadrobić niedoborów wzrostu i rozwoju organów powstających w wyniku karmienia niewystarczającymi ilościami paszy w okresie przedodsadzeniowym. Pokazuje to, że właśnie w tym okresie otrzymujemy niepowtarzalną okazję, aby właściwie "zaprogramować" cielę na resztę życia.

Sprayfo e-LINE to krok naprzód dla hodowców, którzy odpajają cielęta pełnym mlekiem. Sprayfo Delta jest inspirowany mlekiem krowim jako naturalnym pożywieniem o właściwej konsystencji i składzie dla każdego cielęcia. Nasz produkt został tak opracowany, aby sprostać wymaganiom wzmocnionego planu karmienia opartego na większych dawkach pójła mlecznego, a jednocześnie umożliwić hodowcom sprzedaż mleka z poczuciem bezpieczeństwa.  

Korzyści dla cielęcia:

  • Optymalny rozwój organów, w szczególności tkanki gruczołu mlecznego.
  • Niższa osmolalność i zrównoważony skład mineralny, aby zaspokoić potrzeby cielęcia.

Korzyści dla hodowcy: 

  • Doskonały rozwój cielęcia w okresie przedodsadzeniowym i lepsza odporność.
  • Poczucie bezpieczeństwa, poniważ każde cielę otrzymuje najlepszy start w życie- LifeStart!

 Dowiedz się więcej u naszych Doradców Żywieniowych.