Jak prawidłowo pobierać próbki próbki paszy do badania w kierunku GMO?

9 October 2017

1 Identyfikacja partii i wybór opakowań

 • Pobieramy próbki z opakowań o tym samym numerze serii producenta (informacja na etykiecie)
 • Ustalamy ilość opakowań (worków) z danej partii
 • Oddzielamy uszkodzone opakowania - nie można z nich pobrać próbek


2 Sprzęt do pobrania próbek

 • Czysta szufelka o płaskim dnie i prostopadłych ściankach bocznych
 • Czysty próbnik lub sonda z otwieranymi okienkami lub przegrodami

 ! Sprzęt musi być dokładnie umyty i wysuszony !

 3 Czystość

 • Próbki powinny być pobrane z czystych i nieuszkodzonych opakowań
 • Należy pobierać próby w strefie magazynowej wolnej od GMO

Należy szczególnie zadbać o czystość narzędzi, ponieważ bardzo łatwo jest wprowadzić zanieczyszczenie GMO!

n (ilość opakowań jednostkowych, np. worki) Liczba próbek pierwotnych Przykład
1–20 worków 3

15 worków
– 3 próbki pierwotne

21–150 worków 8

140 worków
– 8 próbek pierwotnych

151–400 worków 13

350 worków
– 13 próbek pierwotnych

1–20 worków

¼ √n * 2,5;
nie więcej niż 40 jednostek

¼ √500 worków . 2,5 =14 próbek
pierwotnych

 Pobieranie próbek

1. Pobieramy odpowiednią ilość próbek, na podstawie wartości z tabeli
2. Próbki pierwotne mieszamy w jedną próbkę zbiorczą o masie min. 4 kg
3. Z próbki zbiorczej tworzymy dwie próbki końcowe o masie min. 0,5 kg każda:

 • próbkę badawczą (przekazywaną do laboratorium)
 • próbkę kontrolną (pozostaje u Klienta do ew. badań odwoławczych)

Schemat pobierania próbek

 

Jak powinna być przygotowana próbka końcowa?

 • Zapakowana w nową bezpieczną kopertę
 • Zabezpieczona przed zmianami oraz otwarciem
 • Oznaczona w sposób trwały i zawierająca numer protokołu pobrania próby 
 • Zaopatrzona w protokół pobrania próby