Happy Baby

Lakti R

Rozpuszczać w wodzie o temperaturze 38-40oC w proporcji 1:7. Podawać co 4 godziny w pierwszym tygodniu życia, w następnych tygodniach w odstępach co 6-8 godzin. Pozostawione przez prosięta resztki preparatu mlekozastępczego muszą być bezwzględnie usunięte z naczynia aby nie dopuścić do zakażenia bakteryjnego. W przypadku słabszych prosiąt Lakti R należy rozpuszczać w proporcji 1:5.

Zalety

 • łatwo rozpuszczalny w wodzie

 • wysoka energia metaboliczna

 • bardzo wysoki poziom laktozy

 • wyselekcjonowane źródła tłuszczu

 • duże stężenie składników odżywczych

 • wysoki poziom witaminy E

 • dodatek żywych kultur drożdży

Korzyści

 • chętnie pobierany przez prosięta

 • lepsze wykorzystanie paszy poprzez dobre przygotowanie przewodu pokarmowego

 • łatwy w stosowaniu

 • wspomaga zdrowotność prosiąt

 • poprawia przyrosty masy ciała

 • wyrównuje mioty

 • wspomaga naturalne bariery odpornościowe (dodatek witaminy E, żywe kultury drożdży )

 • utrzymanie równowagi mikrobiologicznej w przewodzie pokarmowym,

 • zmniejszenie ilości patogenów (dodatek żywych kultur drożdży)

Kontakt

Maciej Woźniak
Kierownik Sektora Trzoda Chlewna
E
Maciej Woźniak

Wojciech Dzienisiewicz
Konsultant ds. Trzody Chlewnej
M
510 085 477
E
Wojciech Dzienisiewicz

Anita Gradowska
Konsultant ds. Żywienia Trzody Chlewnej
M
515 082 966
E
Anita Gradowska

Jolanta Gdala
Kierownik Produktu
M
501 392 558
E
Jolanta Gdala

Piotr Spychała
Konsultant ds. Trzody Chlewnej
M
503 002 257
E
Piotr Spychała

Mariusz Tworek
Starszy Doradca ds. Trzody Chlewnej
M
502 515 396
E
Mariusz Tworek

Arkadiusz Chlewicki
Starszy Doradca ds. Trzody Chlewnej
M
510 046 147
E
Arkadiusz Chlewicki

Rafał Szubiczuk
Starszy Doradca ds. Trzody Chlewnej
M
502 642 597
E
Rafał Szubiczuk

Konrad Józefczak
Doradca ds. Trzody Chlewnej
M
514 204 164
E
Konrad Józefczak

Tomasz Łukaszewski
Doradca ds. Trzody Chlewnej
M
514 204 169
E
Tomasz Łukaszewski

Karolina Marzęta
Doradca ds. Trzody Chlewnej
M
500 015 310
E
Karolina Marzęta

Olgierd Nowicki
Doradca ds. Trzody Chlewnej
M
501 052 683
E
Olgierd Nowicki

Szymon Pawlak
Doradca ds. Trzody Chlewnej
M
501 048 734
E
Szymon Pawlak

Dariusz Wasiak
Doradca ds. Trzody Chlewnej
M
519 768 531
E
Dariusz Wasiak

Paweł Rybczyński
Doradca ds. Trzody Chlewnej
M
501 004 308
E
Paweł Rybczyński