Lidermix Premium

Lidermix Premium DJR 1%

Zalety produktu:
• Posiada starannie zbilansowany skład aminokwasowy oraz witaminowy
• Posiada w składzie enzymy paszowe poprawiające wykorzystanie paszy
• Zawiera fitazę
• Zawiera wysokoefektywny produkt Selko AO-mix o silnych właściwościach zabezpieczających tkanki organizmu przed szkodliwym działaniem wolnych rodników

Korzyści zastosowania:
• Umożliwia elastyczne bilansowanie makroelementów: wapnia i fosforu
• Połączenie dobrej ekonomiki wytwarzania paszy oraz uzyskiwanych wyników zootechnicznych i ekonomicznych