Lidermix Premium

Lidermix Premium DKM-1 1% Kokc

Premiks Polfamix DKM-1 K 1%  zawierający kokcydiostatyk pozwala w zależności od zapotrzebowania w ochronie przed kokcydiozą przygotować doskonale zbilansowane pasze przypełnołnoporcjowe dla kurek towarowych i reprodukcyjnych na pierwszy okres wychowu - 0 -6(8) tygodni życia.

Aby przygotować jedną tonę paszy pełnoporcjowej - na pierwszy okres wychowu - 0-6(8) tyg. należy użyć 10 kg Polfamixu DKM-1 K 1%, do którego należy dodać:

 • kredę pastewną i fosforan paszowy
 • białkowe śruty poekstrakcyjne
 • śruty zbożowe
 • opcjonalnie można dodać źródło natłuszczania

Zalety

 • posiadają starannie zbilansowany skład aminokwasowy oraz witaminowy
 • produkty dla niosek towarowych posiadają w składzie enzymy paszowe poprawiające wykorzystanie paszy
 • wszystkie produkty zawierają fitazę
 • zawierają wysokoefektywny produkt Trouw AO-Mix o silnych właściwościach zabezpieczających tkanki organizmu przed szkodliwym działaniem wolnych rodników

Korzyści

 • duża elastyczność w doborze komponentów do przygotowania mieszanek pełnoporcjowych
 • umożliwiają elastyczne bilansowanie makroelementów : wapnia i fosforu
 • połączenie dobrej ekonomiki  wytwarzania paszy oraz uzyskiwanych wyników zootechnicznych i ekonomicznych