Polfamix

Polfamix Formo

Dla drobiu szczególnie zalecana w sytuacjach występowania słabego kośćca u ptaków oraz zahamowania przyrostów i produkcji nieśnej spowodowanych brakami składników mineralnych. Niezbędny w przypadku karmienia tylko paszami gospodarskimi.

Stosowanie

Zaleca się stosować w następujących ilościach:

- trzoda chlewna: 20-70 g/szt./dzień,

- bydło: 50-150 g/szt./dzień,

- cielęta, owce: 10-20 g/szt./dzień,

- młody drób rosnący (brojlery, kurczęta, kaczki, gęsi, indyki): 3-5 g/szt./dzień,

- drób dorosły (w tym kury nieśne): 5-7 g/szt./dzień,

- konie: 60-100 g/szt./dzień.

Dla trzody i drobiu nie uzupełniać mieszanki solą.

Uwaga! Płaska łyżeczka do herbaty zawiera ok. 3,5 g preparatu

Kontakt

Maciej Święciochowski
AHP Brand Manager
M
502 211 704
E
Maciej Święciochowski

Urszula Kaślikowska-Sobkowicz
Przedstawiciel Weterynaryjny
M
504 262 949
E
Urszula Kaślikowska-Sobkowicz

Agnieszka Wencławek
Doradca Weterynaryjny
M
514 204 166
E
Agnieszka Wencławek

Małgorzata Jaśkiewicz
Przedstawiciel Weterynaryjny
M
501 203 654
E
Małgorzata Jaśkiewicz