Selko

Selko IntelliBond Z

Selko IntelliBond Z (siedmiowodny hydroksychlorek cynku, jednowodny) wspiera optymalizację zdrowotności i produkcyjności przy zachowaniu atrakcyjnej relacji kosztu do efektu.

Mikroelementy są niezbędne, aby zapewnić zdrowotność zwierząt i optymalizować produkcyjność poprzez bezpośrednie wsparcie integralności tkanek, procesów enzymatycznych, przyrostów, zaspokojenie potrzeb bytowych, prawidłowego działania układu odpornościowego i wielu innych.

Selko IntelliBond Z jest efektywnym źródłem cynku o działaniu udokumentowanym szeregiem doświadczeń przeprowadzonych we współpracy z renomowanymi uniwersytetami i instytutami badawczymi na przestrzeni ostatnich 20 lat. Charakteryzuje się bardzo niską rozpuszczalnością powyżej pH 4, co skutkuje niższym poziomem interakcji zachodzących w paszy, premiksie i przewodzie pokarmowym zwierząt monogastrycznych. Selko IntelliBond Z dostarcza wysoce biodostępnej miedzi w porównaniu do mikroelementów nieorganicznych, do dalszych części przewodu pokarmowego, gdzie jest ona wchłaniana, dzięki czemu sprzyja wyższej produkcyjności zwierząt.  

Zalety

 • Wysoce stabilny - nie niszczy i nie wiąże niezbędnych składników odżywczych w paszy i premiksie, takich jak witaminy, eznymy, tłuszcze, probiotyki i inne.    
 • Łatwy w stosowaniu  - nie higroskopijny, nie zbrylający się, dzięki temu produkty z udziałem Selko IntelliBond Z charakteryzują się doskonałą homogennością.  
 • Biodostęność - znacząco redukuje interakcje z innymi składnikami dawki w paszy oraz przewodzie pokarmowym. Stopniowo uwalniania cynk z matrycy kryształu, na całej długości przewodu pokarmowego. Umożliwia to wyraźne podwyższenie poziomów cynku dostępnej dla zwierzęcia. 
 • Tolerancja - unikatowe właściwości chemiczne Selko IntelliBond Z, dopasowane do fizjologii trawienia  zwierząt, czynią produkt bezpieczniejszym w użyciu niż siarczan cynku.
 • Produkcyjność i bioefektywność - podwyższona biodostępność i aktywność biologiczna na długości całego przewodu pokarmowego wspiera dobrostan zwierząt przy jednoczesnej optymalizacji  produktywności.
 • Zarejestrowany do stosowania w produkcji ekologicznej - Selko IntelliBond Z jest wymieniony w rozporządzeniu wykonawczym komisji (UE) 2016/673 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych.

Korzyści

 • Zapobiega niedoborom cynku 

 • Poprawia stabilność witamin rozpuszczalnych w tłuszczach

 • Wspiera rozwój i integralność tkanek

 • Podnosi odporność na różnego rodzaju czynniki stresowe

 • Wspiera integralność racic i skóry

 • optymalizuje działanie są wymienione w rozporządzeniu wykonawczym komisji (UE) 2016/673 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.  

Kontakt

Krzysztof Dębek
Kierownik ds. Handlu i Rozwoju
T
(22) 755 03 11
M
501 392 560
E
Krzysztof Dębek

Henryk Kryszkiewicz
Kierownik Sprzedaży B2B
M
502 209 446
E
Henryk Kryszkiewicz

Joanna Chmiel
Koordynator ds. Handlu i Eksportu
T
(22) 755 03 18
M
501 206 723
E
Joanna Chmiel

Joanna Kulikowska
Koordynator ds. Sprzedaży Produktów Selko
M
504 262 934
E
Joanna Kulikowska