Antimicrobial resistance (AMR) Antimicrobial resistance (AMR)

Ograniczenie zużycia antybiotyków

Ograniczenie stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych ma dziś kluczowe znaczenie dla odpowiedzialnej produkcji zwierzęcej i odgrywa ważną rolę w zwiększaniu bezpieczeństwa paszy i żywności oraz wspieraniu zdrowia zwierząt. Nasza strategia polega na pomaganiu producentom zwierząt za pomocą dostosowanego do ich potrzeb i zintegrowanego podejścia, obejmującego zarządzanie paszą, gospodarstwem i zdrowiem, umożliwiając im hodowlę zwierząt bez stosowania antybiotyków, przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i rentowności.

Zintegrowane, dostosowane do potrzeb podejście do paszy, gospodarstwa i zdrowia w całym łańcuchu produkcyjnym

AMR

Nasza oferta w zakresie ograniczenia zużycia antybiotyków

Program Redukcji Antybiotyków u Świń

Program Redukcji Antybiotyków u Świń

Zintegrowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb podejście do zdrowia w gospodarstwie hodowlanym.

Więcej

Program Optymalizacji Mikroelementów

Program Optymalizacji Mikroelementów

Więcej