Welcome to NutriOpt Welcome to NutriOpt

Optymalna wydajność i finansowy sukces z NutriOpt

Branża rolnicza zmienia się w bardzo szybkim tempie. Firmy rozwijają się i profesjonalizują, rośnie nacisk na zrównoważony rozwój, dobrostan i przejrzystość. Sukces w tym środowisku definiuje się poprzez bycie innowacyjnym, myślącym przyszłościowo i reagującym na zmiany rynkowe.

Wierzymy, że rolnicy potrzebują lepszych rozwiązań i usług, aby fermy przynosiły oczekiwane dochody.

NutriOpt - od użytecznych analiz i wniosków do strategii żywienia i najnowocześniejszego modelowania dla optymalnej wydajności zwierząt i sukcesu w biznesie.

NutriOpt

Dlaczego NutriOpt?

Wykorzystanie rozwiązań i usług cyfrowych w coraz większym stopniu pomaga rolnikom zwiększyć wydajność produkcji. Kierując się spostrzeżeniami klientów z całego świata oraz naszą pasją do rolnictwa i agrotechniki, oferujemy szeroką gamę łatwych do zastosowania usług opartych na danych. Tworzymy je wykorzystując naszą wiedzę ekspercką, wiodące na świecie możliwości badawczo-rozwojowe i portfolio produktów Trouw Nutrition. Dzięki temu nasi klienci mogą bez obaw prowadzić swoją działalność w kierunku sukcesu!

Czym jest NutriOpt?

NutriOpt jest pakietem zintegrowanych rozwiązań cyfrowych i usług mających na celu wsparcie rolników w zakresie wiedzy żywieniowej, poprawy sposobu żywienia zwierząt i stałej, optymalnej wydajności zwierząt. Wspieramy rolników w uzyskaniu optymalnej wydajności zwierząt i sukcesu w biznesie. Przyjazny dla użytkownika portal MyNutriOpt zapewnia szybki dostęp do wybranych usług NutriOpt.

Wśród wielu zadań, które umożliwia NutriOpt są: przeglądanie i eksportowanie wyników analiz zeskanowanych próbek paszy, obliczanie najlepszego wyniku dla różnych scenariuszy na fermie trzody chlewnej i optymalizacja składu diety dla brojlerów.

NutriOpt dla Ciebie

Usługi NutriOpt są przeznaczone dla rolników, mieszalni pasz, i integratorów. Dostępne są kalibracje przydatne w hodowli trzody chlewnej, niosek, brojlerów, krów mlecznych i bydła mięsnego. Skorzystasz z naszej wiedzy eksperckiej, wiodących na świecie możliwości badawczo-rozwojowych, solidnej bazy danych żywieniowych i profesjonalnych produktów. Bycie częścią globalnej sieci NutriOpt zrzeszającej rolników i specjalistów od żywienia na całym świecie dostarcza Ci wsparcia, dzięki któremu swoje decyzje będziesz mógł opierać na danych, a nie na intuicji.

W praktyce

Nasze przystępne i praktyczne podejście zaczyna się od poznania jakości i wartości odżywczej paszy i surowców. Korzystając z naszego przenośnego urządzenia NutriOpt On-site Adviser, rolnicy mogą skanować próbki paszy i surowców w dowolnym czasie i miejscu i otrzymywać wyniki w ciągu kilku sekund na swój telefon lub komputer. Bazując na wynikach, tworzymy właściwie zbilansowane strategie żywieniowe lub modelowanie oparte na danych dla optymalnej wydajności zwierząt i sukcesu biznesowego.

Czy jesteś gotowy, aby dołączyć do cyfrowej rewolucji?

Z ogromną przyjemnością informujemy że NOA zwyciężyło w plebiscycie na Innowacyjny Produkt Rolniczy 2021 magazynu Farmer!

NutriOpt oferuje unikalne i rewolucyjne podejście do lepszego i bardziej precyzyjnego żywienia zwierząt. Naszym celem jest redukcja kosztów żywienia przy jednoczesnym wsparciu produkcji zdrowszych i bardziej wydajnych zwierząt.
Casper Niesink – Dyrektor NutriOpt

Wzmocnij swój biznes już teraz w oparciu o najnowszą technologię

NutriOpt for swine

NutriOpt dla trzody

Pomagamy hodowcom trzody chlewnej w uzyskaniu szczegółowych informacji żywieniowych i wspieramy podejmowanie decyzji przez producentów trzody chlewnej w celu optymalizacji kosztów i wydajności zwierząt.

NutriOpt for layers

NutriOpt dla niosek

Wspieramy hodowców niosek właściwymi strategiami żywieniowymi w celu optymalizacji kosztów paszy.

NutriOpt for broilers

NutriOpt dla brojlerów

Wspieramy hodowców brojlerów za pomocą naszego modelowania w celu uzyskania optymalnej wydajności zwierząt i sukcesu w biznesie.

NutriOpt for dairy

NutriOpt dla bydła mlecznego

Dostarczamy szczegółowych informacji na temat wartości odżywczych, aby pomóc producentom w optymalizacji kosztów i wydajności.

NutriOpt for beef

NutriOpt dla bydła mięsnego

Pomagamy producentom wołowiny poprzez wspieranie maksymalnego wzrostu, wysokiej jakości produkcji mięsa i zdrowia zwierząt.