Bydło mleczne

Celem Trouw Nutrition jest zapewnienie wysokowydajnym hodowlom bydła mlecznego wsparcia żywieniowego opartego na naukowych podstawach. Nasze produkty i usługi dla hodowców koncentrują się na wspieraniu zwierząt w pokonywaniu wyzwań żywieniowych na co dzień oraz w newralgicznych okresach życia.

Zdrowie krów mlecznych
Wydajność krów mlecznych

Poprawa długowieczności i dobrostanu stada oraz jego zrównoważonego rozwoju

Badania HealthyLife wskazują na potrzebę utrzymania równowagi pomiędzy poziomem produkcji a długowiecznością, co przełoży się na znaczną poprawę rentowności gospodarstwa.