Sprayfo calf rearing solutions, for the best LifeStart Sprayfo calf rearing solutions, for the best LifeStart

Rozwiązania w zakresie odchowu cieląt Sprayfo, dla najlepszego startu w życie (LifeStart)

Pierwsze tygodnie i miesiące życia cieląt są decydujące dla odchowu przyszłych, wysokowydajnych krów mlecznych.

Sprayfo oferuje szereg rozwiązań w zakresie odchowu cieląt. W oparciu o nasze szeroko zakrojone badania naukowe LifeStart, produkty i usługi Sprayfo gwarantują cielętom najlepszy możliwy start i wysoką produkcję mleka przez całe życie.

Korzyści ze stosowania rozwiązań Sprayfo:

  • Wyższy dzienny przyrost masy ciała podczas fazy odchowu
  • Mniejsza śmiertelność
  • Zwiększona odporność
  • Rozród i pierwsze wycielenia o 1 do 3 miesięcy wcześniej
  • Większa produkcja mleka dzięki wykorzystaniu potencjału genetycznego cieląt
  • Zmniejszony wskaźnik remontów i zwiększona długowieczność

W oparciu o naukę

Dla współczesnych hodowców bydła mlecznego,  zrównoważona hodowla oznacza potrzebę produkowania większej ilości mleka przy mniejszej liczbie zwierząt. Wyzwaniu temu można sprostać wykorzystując w pełni potencjał każdej krowy mlecznej i maksymalizując jej średnią dzienną produkcję w ciągu całego życia. Jakość żywienia we wczesnym okresie życia, która silnie wpływa na ekspresję genów, jest ważnym czynnikiem warunkującym maksymalny wzrost i przyszły potencjał produkcyjny.

Doświadczenie LifeStart

Badanie: 86 indywidualnie utrzymywanych cieląt płci żeńskiej, podzielonych na dwie grupy, zostało objętych badaniem longitudinalnym w ośrodku Trouw Nutrition w Kempenshof. Grupa LifeStart otrzymywała 8 litrów preparatu mlekozastępczego dziennie, a grupa kontrolna 4 litry dziennie. Obie grupy były żywione preparatem w stężeniu 150 g/l.

Wyniki: Grupa LifeStart miała o 150 g wyższy dzienny przyrost masy ciała do momentu odsadzenia, niż grupa kontrolna. Różnice, jakie to spowodowało dla cieląt w grupie LifeStart to: lepsza płodność, wcześniejsze pierwsze wycielenie, wzrost o 400 kg skorygowanego tłuszczu i zmniejszenie ilości upadków.

Rozwiązania Sprayfo dla odchowu cieląt

Sprayfo Delta – ECM

Sprayfo Delta – ECM

Sprayfo Delta jest najbliższe mleku, łącząc to, co najlepsze w mleku pełnym z zaletami najbardziej zaawansowanych preparatów mlekozastępczych dla cieląt.

Sprayfo Calf Milk Replacer - CMR

Preparaty mlekozastępcze dla cieląt Sprayfo

Wysokiej jakości preparaty mlekozastępcze dla cieląt produkowane są z suszonego rozpyłowo mleka w proszku w fabrykach Trouw Nutrition.

Sprayfo OsmoFit

Sprayfo OsmoFit

Sprayfo OsmoFit przywraca prawidłowe pH krwi cieląt, co jest ważne przy nawadnianiu cieląt cierpiących na biegunkę.

Produkty prozdrowotne Sprayfo

Marka Sprayfo to także produkty wspierające zdrowotność Twoich zwierząt. Poznaj ich zalety.

Learn more about Sprayfo Learn more about Sprayfo

Dowiedz się więcej o Sprayfo

Odwiedź stronę internetową Sprayfo, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Strona Sprayfo (język angielski)