Poznaj centra badawcze Trouw Nutrition na całym świecie

Wszystkie rozwiązania żywieniowe wprowadzane na rynek przez Trouw Nutrition są oparte na podstawach naukowych, dokładnie oceniane i nieustannie testowane, aby pomóc klientom sprostać najtrudniejszym wyzwaniom współczesnego rolnictwa.

W naszych własnych ośrodkach badawczych przyjmujemy rocznie prawie 5000 gości i prowadzimy ponad 70 globalnych badań badawczo-rozwojowych dotyczących nowych substancji, ich działania, właściwości składników produktów i metabolizmu zwierząt. Nasze obiekty badawcze i globalna sieć ferm walidacyjnych obejmują cały świat, co daje nam cenne możliwości prowadzenia badań w różnych warunkach środowiskowych. Wszystkie badania spełniają najwyższe standardy przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt. 

Do najważniejszych osiągnięć naszej najnowszej pracy należą: 

  • Unikalne elektroniczne stacje żywienia i pojenia umożliwiające nam indywidualne monitorowanie zachowań żywieniowych zwierząt w obiektach przeznaczonych do chowu grupowego.
  • Badania metaboliczne, zdrowotne, fizjologiczne i badania strawności w specjalnie do tego celu przeznaczonych obiektach.
  • Dobrze kontrolowane komercyjne fermy walidacyjne w celu porównania naszych produktów, programów i usług z regionalnymi standardami rynkowymi.

Centrum Badawcze Trzody Chlewnej, Niderlandy

Zespół międzynarodowych naukowców i doswiadczonych hodowców zwierząt w Centrum Badawczym Trzody prowadzi szczegółowe badania żywieniowe skoncentrowane na poprawie wydajności paszy, żywienia i zdrowia prosiąt oraz wydajności i zdrowia loch. Unikalne elektroniczne stacje żywienia i pojenia oraz nadzór wideo umożliwiają indywidualne monitorowanie zachowań żywieniowych wszystkich kategorii świń, nawet w utrzymaniu grupowym. Badana jest indywidualna charakterystyka poboru wody i paszy. Dodatkowo, jednostka badań zdrowotnych, fizjologicznych i strawnościowych pozwala badaczom symulować większość warunków terenowych występujących na fermach.

Centrum Badawcze Bydła, Niderlandy

Międzynarodowy zespół naukowców z Centrum Badawczego Bydła bada żywienie bydła mlecznego, mięsnego i cieląt poprzez badania ukierunkowane na rozwój innowacyjnych produktów i koncepcji oraz poprzez analizę ilościową procesów dla naszych modeli żywieniowych. Spożycie paszy, wydajność mleczna, fizjologia żywienia i zdrowie są badane na naszej eksperymentalnej farmie mlecznej. Drugie gospodarstwo grupy jest wykorzystywane do badania rosnących przeżuwaczy, bydła mięsnego i cieląt mlecznych. Prowadzone są tam próby odpajania mlekiem, odsadzania, kontrola wzrostu, wydajności paszy, a co ważne, badanie rozwoju i zdrowia zwierząt. Modele in vitro i in situ uzupełniają wachlarz możliwości doświadczalnych. Wszystkie nasze wysiłki mają na celu dalszy rozwój ekonomicznie i ekologicznie zrównoważonej produkcji mleka i wołowiny.

Centrum Badawcze Drobiu, Hiszpania

Zespół ekspertów w Centrum Badawczym Drobiu bada efektywne i zrównoważone wykorzystanie paszy, wydajność produkcji oraz zdrowie i dobrostan drobiu i królików w przestronnym ośrodku znajdującym się w Hiszpanii. W tym dużym ośrodku utrzymywane są brojlery, brojlery rozpłodowe, kury nioski i króliki. Specjalna jednostka przeznaczona do badań nad fizjologią i trawieniem pozwala na optymalizację żywienia zwierząt w różnych systemach utrzymania. Działająca na miejscu wytwórnia pasz badawczych dostarcza wszystkie potrzebne pasze, wspierana przez laboratorium badawcze wykonujące wszelkie wymagane analizy żywieniowe.

Innovation Lab, Niderlandy

Naukowcy z Laboratorium Innowacji oceniają zawartość odżywczą i funkcjonalną nowo zidentyfikowanych składników, które mogą miec pozytywny wpływ na zrównoważoną produkcję, zdrowie zwierząt i jakość produktów. Zespół badawczy współpracuje również z zespołami zajmującymi się poszczególnymi gatunkami, aby rozwijać synergię i generować nowe pomysły dla naszego procesu innowacyjnego. Dobrze wyposażone laboratorium badawcze Trouw Nutrition jest dostępne dla wszystkich zespołów badawczych, a także zaplanowane do prowadzenia badań Q-PCR, biologii molekularnej, mikrobiologii, immunologii oraz testów in vitro i modeli trawienia.

Fermy walidacyjne na całym świecie

Zespół R&D uzupełnia swoją sieć wsparcia badań o komercyjne fermy walidacyjne w wielu miejscach na świecie. Każdy obiekt, zaprojektowany w celu testowania i zastosowania wiedzy naukowej w praktyce, reprezentuje wyznaczony region i jest przystosowany do prowadzenia kontrolowanych prób badawczych. Takie podejście zapewnia praktyczne wdrożenie, redukuje koszty badań i wspiera lokalne rynki.