duotone image layers duotone image layers

Nioski

Zapotrzebowanie na jaja z roku na rok systematycznie wzrasta. Aby sprostać wymaganiom rynku, fermy niosek muszą produkować bardziej wydajnie, zużywając przy tym mniej zasobów. Producenci jaj stoją przed wieloma wyzwaniami, od utrzymania stada w zdrowiu, do efektywnego zarządzania, które pozwala zredukować koszty i zwiększyć rentowność hodowli, a wszystko to przy zapewnieniu wysokiej jakości produktu końcowego.

Wydajność i efektywność produkcji

Produkcja jest efektywna, gdy zwierzę osiąga wysoki poziom wydajności i dobry współczynnik konwersji paszy (FCR - feed conversion ratio) przy zachowaniu dobrego stanu zdrowia. Sama pasza stanowi większość całkowitych kosztów hodowcy. Zoptymalizuj swoją inwestycję w kury nioski poprzez zapewnienie efektywnego wykorzystania składników odżywczych, które przekładają się na wydajną produkcję jaj, dobry stan zdrowia i zwiększoną ogólną produktywność.

Więcej

Zarządzanie paszą i wodą

Wartość odżywcza, bezpieczeństwo i optymalna forma są kluczowe dla wspierania zdrowego i regularnego pobierania paszy. Równie ważne jest zapewnienie doskonałej jakości mikrobiologicznej i chemicznej wody, która stanowi największą część składową spożywanej przez nioski paszy. Woda odgrywa kluczową rolę w składzie jaj, termoregulacji oraz jako nośnik dodatków paszowych.

Więcej

Antybiotykooporność

Zmniejszenie zależności od środków przeciwdrobnoustrojowych jest niezbędne do skutecznego rozwiązania problemu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Ograniczenie stosowania antybiotyków pozwala na zachowanie ich skuteczności w momencie, gdy są potrzebne do wspierania zdrowia zarówno niosek, jak i ludzi.

Więcej

Skontaktuj się z nami!

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami!