Layer house Layer house

Poprawa zarządzania paszą i wodą

Wartość odżywcza, bezpieczeństwo i optymalna forma są kluczowe dla wspierania zdrowego i regularnego pobierania paszy. Równie ważne jest zapewnienie doskonałej jakości mikrobiologicznej i chemicznej wody, która stanowi największą część składową spożywanej przez nioski paszy. Woda odgrywa kluczową rolę w składzie jaj, termoregulacji oraz jako nośnik dodatków paszowych.

Kontrola mykotoksyn

W celu zapewnienia bezpieczeństwa produkcji jaj i ochrony zdrowia niosek należy zastosować optymalne środki zarządzania ryzykiem związanym z mikotoksynami.

Więcej

Zapewnienie odpowiedniej jakości wody dla niosek

Woda, najważniejszy, a zarazem najbardziej zaniedbywany składnik pokarmowy, ma ogromny wpływ na wydajność zwierząt. W rzeczywistości, większość zwierząt pije około dwa razy więcej niż je, co sprawia, że jakość mikrobiologiczna wody ma kluczowe znaczenie dla ich zdrowia. Zalecamy stosowanie kompleksowego programu bezpieczeństwa biologicznego i zarządzania gospodarstwem, który zaczyna się od dobrej wody u źródła i zapewnia higieniczne warunki w całym systemie wodnym.

Higiena żywienia

Pasze dla zwierząt są bezustannie narażone na zepsucie lub skażenie przez drobnoustroje chorobotwórcze, takie jak Salmonella, E.coli, pleśń i drożdże. Oznaki skażenia paszy to zbrylone cząstki, nieprzyjemny zapach i zmiana koloru. Zła higiena paszy może prowadzić do obniżenia poziomu energii, jak również witamin A, D3, E, K i tiaminy dostępnych dla zwierzęcia; w przypadku pleśni może dojść do obniżenia smakowitości. Kontrolę jakości paszy ułatwia analiza laboratoryjna, która pozwala określić poziom organizmów powodujących psucie się paszy.

Właściwa receptura paszy

Receptura paszy dla kur niosek wymaga zastosowania składników odżywczych dla utrzymania optymalnej wydajności oraz, co równie ważne, dla poprawy nieśności i powtarzalnej, wysokiej jakości jaj. W praktyce, nioski są żywione różną paszą na przestrzeni swojego życia, w oparciu o zmieniające się potrzeby cyklu produkcyjnego. Stosuje się, na przykład, wyższe poziomy składników odżywczych w paszy przednieśnej. Zawartość minerałów w diecie niosek, w tym odpowiednia ilość wapnia (Ca) i fosforu (P), jest kluczowa dla wspierania prawidłowego procesu formowania jaj i jakości skorupy. Strategie żywieniowe, takie jak split feeding, mają na celu poprawę jakości skorupy oraz zmniejszenie kosztów paszy i ograniczenie wydalania (niewykorzystanych)   składników odżywczych.

Ocena jakości surowców

Jakość surowców paszowych jest kluczowym elementem wysokiej jakości żywienia, które dostarcza niezbędnych składników odżywczych dla optymalnego zdrowia, wydajności niosek i jakości jaj, co wpływa korzystnie na wyniki ekonomiczne hodowli. 

Jednak wraz ze wzrostem liczby dostępnych nowych składników paszowych o zmiennej jakości, ocena ich jakości może być prawdziwym wyzwaniem. 

Wykorzystując zarówno sprawdzone, jak i nowe metody analizy paszy, możemy pomóc w opracowaniu optymalnego żywienia dla niosek, w oparciu o dokładne dane dotyczące zawartości białka, energii, proporcji Ca:P, a nawet obecności mikotoksyn.

Optymalizacja poziomu składników mineralnych w żywieniu niosek

Mikroelementy śladowe, takie jak cynk, miedź i mangan są niezbędne dla wzrostu i rozwoju kur niosek. Dostarczanie tych pierwiastków śladowych w niewłaściwej formie i ilości - albo zbyt niskiej albo zbyt wysokiej - może negatywnie wpłynąć na produkcyjność niosek. Zapewnienie optymalnego poziomu tych składników mineralnych wspomaga wiele funkcji życiowych niosek, w tym produkcję i jakość jaj, reprodukcję i rozwój zarodków, odpowiedź immunologiczną i oksydacyjną oraz zdrowie.

Nasza oferta w zakresie utrzymania dobrej jakości wody i paszy

Selko-pH

Selko-pH

Selko-pH skutecznie obniża pH wody. W ten sposób Selko-pH przyczynia się do poprawy strawności składników paszy i utrzymania stabilnej mikroflory jelitowej. Efektem tego są zdrowe zwierzęta o optymalnej wydajności.

Program zarządzania ryzykiem mikrobiologicznym

Program zarządzania ryzykiem mikrobiologicznym

Zintegrowane i dostosowane do potrzeb podejście do zdrowia w hodowli zwierząt

Program kontroli Salmonelli

Program kontroli Salmonelli

Zintegrowane i holistyczne podejście zapewnia skuteczną ochronę ptaków przed Salmonellą.

Program optymalizacji mikroelementów

Program optymalizacji mikroelementów

NutriOpt Actionable Insights (profilowanie i doradztwo żywieniowe)

NutriOpt Actionable Insights (profilowanie i doradztwo żywieniowe)

Poprzez nasze profilowanie i doradztwo żywieniowe zapewniamy, że do produkcji pasz dla zwierząt używane są zdrowe, bezpieczne i zrównoważone surowce. Pomaga to w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji, popartych dokładnymi danymi.

NutriOpt Optimal Diets (Split-feeding)

NutriOpt Optimal Diets (Split-feeding)

Strategia split-feeding jest innowacyjnym podejściem do żywienia ptaków. Polega ona na podawaniu różnych składników odżywczych w różnych porach dnia. Split-feeding poprawia jakość skorupy, zmniejsza koszty paszy i obniża ilość wydalanych (niewykorzystanych) składników odżywczych.

Okres przednieśny

Okres przednieśny

Ten dostosowany do indywidualnych potrzeb program żywieniowy ma na celu zaspokojenie potrzeb żywieniowych kury w okresie przednieśnym, co służy zwiększeniu opłacalności produkcji jaj i obniżeniu jej kosztów.

Usługi formulacji

Usługi formulacji

Usługi Trouw Nutrition w zakresie recepturowania pasz mają na celu dopracowanie aktualnych strategii żywienia w hodowli oraz opracowanie nowych. Dzięki optymalnemu opracowaniu receptur paszowych zwiększa się rentowność i stabilność gospodarstw.