Żywienie we wczesnym okresie życia kluczem do uwolnienia potencjału prosiąt

Dobry start w życie jest kluczowy, czego dowodzi silny związek pomiędzy optymalnym żywieniem nowo narodzonych prosiąt oraz ich zdrowiem i wydajnością przez resztę życia. Pierwsze 70 dni życia prosiąt, które obejmują trudny okres okołoodsadzeniowy, są kluczowe dla uwolnienia ich potencjału genetycznego. 

Prosięta o wysokiej wydajności

Wiadomo, jak ważne jest właściwe żywienie dla wydajności prosiąt - i że pasza jest jednym z najbardziej znaczących kosztów w hodowli zwierząt gospodarskich. Aby w pełni wykorzystać swoją inwestycję i mieć pewność, że prosięta wyrosną na zdrowe, wysokowydajne osobniki dorosłe, ważne jest, aby zapewnić im odpowiednie trawienie składników odżywczych zawartych w paszy, którą im podajesz. Jest to szczególnie ważne zaraz po odsadzeniu prosiąt od lochy, w okresie znaczących zmian dla prosiąt.

Więcej

Zarządzanie wodą i paszą dla prosiąt

Prosięta, których ciało w momencie narodzin składa się w 80% z wody, do prawidłowego rozwoju potrzebują stałego dostępu do dużej ilości czystej, świeżej wody, jak również wysokiej jakości paszy. Właściwe zarządzanie zwierzętami gospodarskimi od chwili ich narodzin przynosi korzyści zarówno hodowcom, jak i zwierzętom. W dłuższej perspektywie prowadzi to do poprawy wyników produkcyjnych i finansowych gospodarstwa.

Więcej

Antybiotykooporność

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) wpływa na wydajność, zdrowie zwierząt i bezpieczeństwo żywności - dlatego ważne jest, aby zacząć ją kontrolować na jak najwcześniejszym etapie łańcucha produkcyjnego. Dlatego też Trouw Nutrition opracował w pełni zintegrowany program AMR, oparty na właściwym zarządzaniu paszą, fermą i zdrowiem zwierząt oraz stopniowym podejściu do osiągania celów bez żadnych kompromisów.

Więcej

Kontrola Salmonelli u prosiąt

Zakażenia Salmonellą u świń są w większości przypadków bezobjawowe, ale mogą powodować choroby objawiające się posocznicą i/lub zapaleniem jelit.  Szczególnie w okresie odsadzenia i po odsadzeniu prosięta są bardzo podatne na zakażenie Salmonellą

Salmonella ma wpływ nie tylko na zdrowie zwierząt, ale także na zdrowie ludzi - dlatego ważne jest, aby zacząć ją zwalczać na jak najwcześniejszym etapie łańcucha produkcyjnego. Indywidualne, zintegrowane podejście może wzmacniać zwierzęta i chronić je przed kolonizacją i inwazją Salmonelli oraz ograniczać jej przenoszenie horyzontalne.

Optymalizacja żywienia mineralnego prosiąt

Mikroelementy, takie jak cynk, miedź i mangan odgrywają zasadniczą rolę we wszystkich fazach cyklu reprodukcyjnego lochy. Minerały te wspierają wiele istotnych funkcji w fizjologii lochy, w tym wydajność, odpowiedź immunologiczną, a także zdrowie zwierzęcia. Podawanie ich w niewłaściwej formie i ilości może negatywnie wpływać na zdrowie lochy i miotu, mniejszą ogólną wielkość miotu, zwiększenie masy odsadzeniowej prosiąt i potencjalnie zwiększyć szansę na przedwczesny ubój. Dlatego oferujemy producentom trzody chlewnej i zootechnikom maksymalnie efektywne źródło mikroelementów, w pełni zasopokajające zapotrzebowanie zwierząt, a tym samym najbardziej opłacalne finansowo.

Zwracając baczną uwagę na zarządzanie okresem odsadzenia i stosując podejście, które uwzględnia zarządzanie paszą, gospodarstwem i zdrowiem zwierząt, można ograniczyć wszelkie negatywne czynniki występujące w tym okresie i mające wpływ na zdrowie i wydajność prosiąt.
Dr Jessika van Leeuwen – Kierownik Globalnego Programu Zdrowe Jelita w Sektorze Trzody Chlewnej

Skontaktuj się z nami!

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami!