duotone image piglets duotone image piglets

Brojlery

Hodowla brojlerów jest jedną z najszybciej rozwijających się branż produkujących białko zwierzęce  i ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Aby zaspokoić rosnący popyt rynkowy, fermy brojlerów muszą produkować bardziej wydajnie, zużywając przy tym mniej zasobów. Hodowcy brojlerów stoją przed wieloma wyzwaniami, począwszy od ograniczenia stosowania antybiotyków i utrzymania stad w zdrowiu, a skończywszy na wdrażaniu dobrych praktyk zarządzania. Aby poprawić rentowność fermy, hodowcy muszą dobrze zdefiniować czynniki wpływające na ich zyski.

Poprawa wydajności brojlerów

Efektywne żywienie zwierząt przy jednoczesnym zachowaniu ich dobrego stanu zdrowia ma pozytywny wpływ zarówno na wydajność jak i na rentowność produkcji. Ponieważ koszty paszy stanowią większość całkowitych kosztów hodowli zwierząt, zapewnienie optymalnego spożycia składników odżywczych, które przekłada się na wzrost jest kluczowe. Straty składników odżywczych na inne procesy fizjologiczne mają znaczący wpływ na efektywność produkcji.

Więcej

Zarządzanie paszą i wodą

Woda jest najważniejszą paszą dla brojlerów. Wysoka jakość mikrobiologiczna i chemiczna wody jest bardzo ważna, ponieważ brojlery spożywają dwa razy więcej wody niż paszy. Woda jest kluczowym czynnikiem w termoregulacji oraz jako nośnik dodatków, takich jak leki, suplementy, itp.

Wartość odżywcza zadawanej paszy, jej bezpieczeństwo i forma podania odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu zdrowego i prawidłowego jej pobierania.

Więcej

Atybiotykooporność u brojlerów

Zmniejszenie uzależnienia od środków przeciwdrobnoustrojowych ma zasadnicze znaczenie dla skutecznej walki z problemem antybiotykooporności. Ograniczenie stosowania antybiotyków pozwala na zachowanie ich skuteczności wtedy, kiedy są potrzebne, aby wspierać zdrowie zarówno niosek, jak i ludzi. Rosnący na całym świecie popyt na jaja produkowane bez antybiotyków jest wynikiem zwiększonej świadomości związanego z tym ryzyka.

Więcej

Skontaktuj się z nami!

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami!