Efektywna hodowla wysokoprodukcyjnych loch

Współcześnie, lochy dają 20% prosiąt więcej w każdym miocie, niż jeszcze dwadzieścia lat temu. Większa efektywność produkcji niesie jednak ze sobą wiele wyzwań, którym hodowcy muszą sprostać. Trouw Nutrition oferuje rozwiązania, które ułatwiają zarządzanie tym ogromnym potencjałem rosnacej wydajności, jednocześnie dbając o dobrostan zwierząt oraz wysoką jakość I jednorodność miotów.

Rozródlaktacja 

Wydajność loch mierzy się liczbą oraz jakością wyprodukowanych prosiąt. Efektywne wykorzystanie składników odżywczych wspierających ciążę oraz produkcję siary i mleka ma zatem kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wysokiej wydajności produkcji. Czynniki takie jak: pobieranie paszy, zaburzenia trawienia, zarządzanie sztuczną inseminacją (AI) i stres (cieplnymogą ograniczać wydajność produkcji. 

Więcej

Jakość paszy i pobieranie wody

Woda jest jednym z najistotniejszych czynników produkcji zwierzęcej. Dlatego też należy przyłożyć odpowiednią wagę do zarządzania wodą. Z pewnoscią wpłynie to na poprawę wyników produkcyjnych, a tym samym ekonomicznych, hodowli. Zarządzanie paszą odgrywa również kluczową rolę w produkcji zdrowej i wydajnej lochy. Indywidualne podejście oparte na liczbie porodów, kondycji i stadium ciąży/laktacji zapewnia lochom optymalne żywienie oparte na ich unikalnych potrzebach.

Więcej

Redukcja antybiotykooporności

Zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i zwierzętom poprzez wsparcie procesu redukcji antybiotykooporności (AMR) to sprawa nas wszystkich. Aby wesprzeć producentów we wdrażaniu strategii ograniczania środków przeciwdrobnoustrojowych w produkcji trzody chlewnej, Trouw Nutrition opracował w pełni zintegrowany program do zarządzania paszą, zdrowiem i fermą.

Więcej

Kontrola Salmonelli

Obecność Salmonelli wpływa zarówno na zdrowie i wydajność zwierząt, jak i bezpieczeństwo żywności. Niektóre szczepy serologiczne, choć w większości przypadków bezobjawowe, wywołują choroby, zwykle objawiające się posocznicą i/lub zapaleniem jelit. Podczas cyklu reprodukcyjnego lochy zarażone Salmonellą wydalają ją i przenoszą na swoje prosięta, umożliwiając tym samym utrzymanie się zakażenia w stadzie. Aby spełnić normy prawne i handlowe, środki zwalczania Salmonelli należy wdrożyć na jak najwcześniejszym etapie łańcucha produkcyjnego. Indywidualne, zintegrowane podejście może wzmacniać zwierzęta i chronić je przed kolonizacją i inwazją Salmonelli oraz pomóc w ograniczeniu jej przenoszenia poziomego i pionowego. 

Optymalizacja poziomu minerałów

Mikroelementy, takie jak cynk, miedź i mangan odgrywają zasadniczą rolę we wszystkich fazach cyklu reprodukcyjnego lochy. Minerały te wspierają wiele istotnych funkcji w fizjologii lochy, w tym wydajność, odpowiedź immunologiczną, a także zdrowie zwierzęcia. Podawanie ich w niewłaściwej formie i ilości może negatywnie wpływać na zdrowie lochy i miotu, mniejszą ogólną wielkości miotu, zwiększenie masy odsadzeniowej prosiąt i potencjalnie zwiększyć szansę na przedwczesny ubój. Dlatego oferujemy producentom trzody chlewnej i zootechnikom maksymalnie efektywne źródło mikroelementów, w pełni zasopokajające zapotrzebowanie zwierząt, a tym samym najbardziej opłacalne finansowo.

Efektywne zarządzanie stadem loch jest połączeniem dobrych praktyk w obszarze zdrowia, zróżnicowania i optymalizacji żywienia oraz rozsądnego gospodarowania na fermie.
Dr Jessika van Leeuwen - Kierownik Globalnego Programu Zdrowe Jelita w Sektorze Trzody Chlewnej

Skontaktuj się z nami!

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami!