Sow performance Sow performance

Rozród i laktacja

Wydajność loch mierzy się liczbą oraz jakością wyprodukowanych prosiąt. Efektywne wykorzystanie składników odżywczych wspierających ciążę oraz produkcję siary i mleka ma zatem kluczowe znaczenie dla osiągnięcia wysokiej wydajności produkcji.

Czynniki takie jak: pobieranie paszy, zaburzenia trawienia, zarządzanie sztuczną inseminacją (AI) i stres (cieplny) mogą ograniczać wydajność produkcji.

Zarządzanie rozrodem

Wydajność reprodukcyjną można najlepiej wspierać przez połączenie rozsądnego zarządzania hodowlą i żywienia zoptymalizowanego w taki sposób, aby spełnić wymagania loch na różnych etapach reprodukcji. Właściwe żywienie pozwala lochom żyć zdrowiej i dłużej, dostarczając silniejsze prosięta podczas większej ilości cykli reprodukcyjnych.

Kondycja ciała i równowaga energetyczna

Utrzymanie właściwego bilansu energetycznego na poszczególnych etapach produkcji zapewnia optymalną kondycję i wydajność lochy. W okresie ciąży wskaźnik kondycji ciała nie powinien być zbyt wysoki, natomiast w okresie laktacji należy ograniczyć jego obniżanie się. Może to stanowić duże wyzwanie dla producentów, ponieważ potrzeby żywieniowe w okresie laktacji są bardzo wysokie, a możliwości pobrania paszy często ograniczone.

Siara i produkcja mleka

Nowoczesna genetyka loch przyczyniła się do zwiększenia liczebności miotu każdej lochy. W rzeczywistości, dzisiejsze lochy o wysokiej płodności mają tak duże mioty, że produkcja siary i mleka nie zaspokaja potrzeb prosiąt. Ma to zasadniczy wpływ na zdrowie prosiąt ponieważ siara uruchamia ich system odpornościowy. Optymalna dawka żywieniowa dla loch i wsparcie żywieniowe dla prosiąt, zaczynając od najwcześniejszych etapów determinują zdrowie lochy i zapewniają prosiętom dobry start w życie.

Nasza oferta w zakresie wsparcia wydajności loch

Program Efektywności Produkcji Trzody Chlewnej

Program Efektywności Produkcji Trzody Chlewnej 

Program Efektywności Produkcji wspiera zwierzęta w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wydajności i efektywności wykorzystania paszy, przy jednioczesnej dbałości o dobrostan i zdrowie zwierząt.

Gestawean OxiLiv

Gestawean OxiLiv

Rozwiązanie Trouw Nutrition dla loch zostało opracowane w celu ograniczenia liczby martwych urodzeń oraz zapewnienia bardziej żywotnych i jednorodnych miotów.

Czytaj więcej

NutriOpt Optymalna Wydajność (model dla loch)

NutriOpt Optymalna Wydajność (model dla loch)

Oblicz efekt programów żywieniowych dla loch i uzyskaj porady dotyczące wymaganych zmian żywieniowych.  

Holistyczne podejście do żywienia, zarządzania i płodności jest kluczem do poprawy wydajności loch.
Dr Jessika van Leeuwen – - Kierownik Globalnego Programu Zdrowe Jelita w Sektorze Trzody Chlewnej