Współpraca na rzecz rozwoju i badań

W stale zmieniającej się rzeczywistości, działania Trouw Nutrition w zakresie badań i rozwoju (R&D) mają na celu przełożenie wyników światowej klasy badań na praktyczne, ekonomiczne i zrównoważone rozwiązania żywieniowe. Nasza perspektywa jest szeroka i obejmuje wiele dyscyplin naukowych, a w skład zespołów badawczych wchodzą żywieniowcy, lekarze weterynarii, fizjolodzy zwierząt, mikrobiolodzy, immunolodzy oraz naukowcy zajmujący się danymi i modelowaniem.

Nasi międzynarodowi eksperci ds. badań i rozwoju pracują w zespołach zorganizowanych według określonych gatunków i dyscyplin. Zespoły podzielone są na podstawowe dziedziny:

  • Discovery: zajmują się opracowywaniem i inwestowaniem w zrównoważone produkty, modele i usługi nowej generacji
  • Składniki: badania nad nowymi składnikami i dodatkami
  • Gatunki: badania nad drobiem, przeżuwaczami i trzodą chlewną
  • Modelowanie i nauka o danych: wykorzystywanie innowacji w zakresie danych do opracowywania modeli predykcyjnych w celu optymalizacji żywienia i zarządzania gospodarstwem
  • Innovation Lab: łączenie wiedzy naukowej i innowacyjnych możliwości laboratoryjnych w celu wspierania i oceny nowych pomysłów i nowych produktów
  • Globalna walidacja: współpraca z wiodącymi uniwersytetami i regionalnymi partnerami naukowymi na całym świecie w celu dalszej walidacji naszych badań; inwestycje w globalną sieć komercyjnych gospodarstw walidacyjnych w celu przetestowania rzeczywistej wartości produktów i usług oraz wypełnienia luki pomiędzy wiedzą naukową a praktykami stosowanymi w gospodarstwach

Nasza praca, wykonywana zgodnie ze standardami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP), jest koordynowana przez dedykowany zespół doświadczonych techników badawczych i hodowlanych z kluczowymi specjalizacjami, które obejmują produkcję pasz i kontrolę jakości, a także dobrostan zwierząt i statystykę.

Trouw Nutrition na nowo definiuje rolnictwo

Aby móc wyżywić szybko rosnącą populację, musimy na nowo zdefiniować produkcję zwierzęcą i opracować nowe technologie, które pomogą nam wyjść poza dotychczasowe schematy. Obejrzyj ten film, aby poznać niektóre z niezwykłych innowacji, które powstają każdego dnia, inspirowane niezwykłą pracą dedykowanego zespołu badawczo-rozwojowego Trouw Nutrition.

Wspaniałe pomysły przychodzą spoza firmy, ale również od pracowników Trouw Nutrition. Sztuką jest przekształcanie tych możliwości w konkretne, praktyczne rozwiązania, które pozytywnie wpływają na nasze życie, byt i planetę.
Dr Coen Smits, Dyrektor R&D Trouw Nutrition