Quality Feeds Value Quality Feeds Value

Jakość to podstawa

Trouw Nutrition Polska od 1999 roku posiada certyfikowany system GMP+ - obecnie FCA Ovocom, w 2001 roku rozszerzony o HACCP. Sprawność działania systemu jest co roku weryfikowana przez niezależnych audytorów.

Certyfikowana jakośćbezpieczeństwo

Szczególny nacisk kładziemy na to, aby dostarczany przez nas produkt był bezpieczny zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi. W tym celu wykorzystujemy narzędzia HACCP, umożliwiające dokładną analizę wszystkich aspektów procesu wytwarzania i ocenę ich wpływu na jakość i bezpieczeństwo produktu końcowego. Zastosowany w wyniku tej analizy szeroki zakres działań kontrolnych i zapobiegawczych pozwala na wyeliminowanie szkodliwego wpływu substancji i organizmów niepożądanych. Jednym z kluczowych działań zapobiegawczych, będących jednocześnie podstawowym wymogiem standardu FCA, jest staranny dobór dostawców surowców wysokiej jakości.

Certyfikacja bez GMO

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, dostarczamy również produkty w których nie zastosowano surowców genetycznie modyfikowanych. W tym celu firma wdraża odpowiednio certyfikowane standardy, będące gwarancją statusu bez GMO. W styczniu 2018 roku firma Trouw Nutrition Polska otrzymała certyfikat na zgodność ze standardem VLOG.

Uzyskane certyfikaty, stanowią potwierdzenie wdrożenia najlepszych praktyk zapewniających produkcję pasz bez wykorzystania surowców genetycznie modyfikowanych, a dodatkowo potwierdzenie właściwego wdrożenia najnowszych wymogów prawnych dotyczących znakowania produktów BEZ GMO.

Nasz system jakości podejmując wyzwania współczesności podlega stałej wewnętrznej weryfikacji i doskonaleniu. Nadrzędnym miernikiem efektywności naszych działań jest dla nas zadowolony Klient.

Monitorowanie i kontrola

Zharmonizowany, szczegółowy i kompleksowy globalny program monitoringu firmy Trouw Nutrition identyfikuje niepożądane substancje - od surowców po gotowe pasze. W Trouw Nutrition wdrożony jest standaryzowany wewnętrzny system szybkiego ostrzegania i monitorowania oraz procedura powiadamiania zewnętrznego.

 

Certyfikat FCA     Certyfikat VLOG  

Zobacz także

Nasza działalność - kim jesteśmy
Nasz cel
Zrównoważony rozwój
Informacje prawne