Surowce paszowe

Bezpieczne surowce warunkiem wstępnym bezpiecznej paszy, która przyczynia się do zdrowia i wydajności zwierząt.

Dodatkowo tematy takie jak zmiany klimatyczne, zwiększona świadomość społeczna w zakresie bezpieczeństwa pasz i żywności oraz potrzeba zmniejszenia ilości odpadów ze zbiorów wymagają od handlowców i przetwórców surowców określenia strategii zarządzania ryzykiem, które może mieć wpływ na wartość odżywczą i jakość surowców paszowych.