Surowce paszowe

Bezpieczne surowce warunkiem wstępnym bezpiecznej paszy, która przyczynia się do zdrowia i wydajności zwierząt.

Dodatkowo tematy takie jak zmiany klimatyczne, zwiększona świadomość społeczna w zakresie bezpieczeństwa pasz i żywności oraz potrzeba zmniejszenia ilości odpadów ze zbiorów wymagają od handlowców i przetwórców surowców określenia strategii zarządzania ryzykiem, które może mieć wpływ na wartość odżywczą i jakość surowców paszowych.

Higiena i jakość surowców

Surowce wysokiej jakości stanowią podstawę do produkcji bezpiecznej paszy, a w efekcie - bezpiecznej żywności. Z ich produkcją i przechowywaniem wiąże się wiele wyzwań, począwszy od pleśni, która wytwarza mikotoksyny, po drożdże i enterobakterie, takie jak Salmonella. Drobnoustroje te zużywają cenne składniki paszy, co prowadzi do obniżenia wartości odżywczej i ogólnej jakości paszy.

W całym łańcuchu produkcyjnym surowce są narażone na działanie wielu czynników, które mogą powodować pogorszenie jakości. Uprawy na polu są narażone na działanie pleśni, co może prowadzić do obecności mikotoksyn już w momencie zbiorów. Następnie warunki pogodowe, przeładunek i transport to momenty, w których drobnoustroje mogą wykorzystywać składniki odżywcze i pogarszać jakość paszy.

Wyzwania pojawiają się szczególnie wtedy, gdy surowce paszowe są przewożone na duże odległości lub przechowywane przez dłuższy czas. Materiały poddawane są wahaniom temperatury, wilgotności i mogą być narażone na działanie czynników zewnętrznych, takich jak ptasie odchody lub kontakt ze skażonymi materiałami w magazynach.

Czytaj więcej