duotone image piglets duotone image piglets

Poprawa przyrostów i rentowności hodowli

Poprawa tempa przyrostu w produkcji trzody chlewnej jest dla producentów sposobem na zwiększenie rentowności hodowli. Wraz z poprawą przyrostów wzrasta tempo rotacji zwierząt, co obniża koszt odchowu jednej świni i przyczynia się do zwiększenia całkowitej ilości wyprodukowanej wieprzowiny. Aby sprostać potrzebom rynku, hodowla trzody chlewnej musi być ukierunkowana na uzyskanie najbardziej ekonomicznego wskaźnika przyrostu i najlepszej wydajności chudego mięsa wieprzowego. Wiąże się to z bilansowaniem dawki pokarmowej w taki sposób, aby odpowiadała potrzebom świń w zakresie rozwoju maksymalnej ilości tkanki mięśniowej bez nadmiernego spożycia białka lub energii.

Jak osiągnąć optymalną wydajność?

Optymalne wyniki produkcyjne uzyskuje się, gdy zwierzę osiąga wysoki poziom wydajności i dobry współczynnik wykorzystania paszy, przy jednoczesnym zachowaniu dobrej ogólnej zdrowotności. Istotnym czynnikiem w osiągnięciu optymalnej wydajności jest zatem zapewnienie jak najlepszego wykorzystania składników odżywczych z paszy oraz dostosowanie dawki do potrzeb świń, przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu i ograniczaniu strat składników odżywczych.

Więcej

Zarządzanie paszą i wodą

Skuteczne zarządzanie wodą i paszą dla tuczników jest kluczowe dla osiągnięcia optymalnej wagi końcowej. Ciało tucznika składa się w 50% z wody. Pasza stanowi największy składnik kosztów produkcji, co jeszcze bardziej podkreśla potrzebę stosowania sprawdzonych praktyk związanych z zarządzaniem wodą i paszą dla stada.

Więcej

Redukcja zużycia antybiotyków

Program redukcji środków przeciwdrobnoustrojowych ma na celu wspieranie producentów trzody chlewnej w ograniczaniu ilości antybiotyków w łańcuchu produkcyjnym. Nasze zintegrowane podejście do kwestii paszy, hodowli i zdrowia pozwala klientom osiągnąć ten cel, jednocześnie utrzymując opłacalność produkcji.

Więcej

Kontrola Salmonelli w hodowli tuczników

Salmonella wpływa nie tylko na zdrowie i wydajność zwierząt, ale także na bezpieczeństwo żywności. Aby zachować zgodność z normami prawnymi i handlowymi, środki zwalczania Salmonelli należy wdrożyć na jak najwcześniejszym etapie łańcucha produkcyjnego.

Tuczniki są nosicielami bakterii, które dostają się do żywności. Zalecamy indywidualne i zintegrowane podejście do ochrony tuczników przed kolonizacją i zakażeniami Salmonellą, czego efektem jest ograniczenie horyzontalnego przenoszenia bakterii.

Optymalizacja składników odżywczych w paszy

Mikroelementy, takie jak cynk, miedź i mangan odgrywają istotną rolę w rozwoju i metabolizmie tuczników. Wspierają one wiele istotnych funkcji, w tym wydajność wzrostu, odpowiedź immunologiczną i zdrowie. Podawanie ich w niewłaściwej formie i ilości może mieć negatywny wpływ na wydajność zwierząt, zmniejszając przyrost masy ciała i obniżając współczynnik wykorzystania paszy oraz prowadząc do zmniejszenia wydajności tuszy i udziału chudego mięsa, reakcji na choroby i potencjalnie zwiększonej śmiertelności.

Wydajność produkcji w okresie tuczu osiągana jest tylko wtedy, gdy większość składników odżywczych paszy może być przyswojona przez zwierzę i wykorzystana do procesu wzrostu.
Dr Jessika van Leeuwen – Kierownik Globalnego Programu Zdrowie Jelit w Sektorze Trzody Chlewnej

Skontaktuj się z nami!

Potrzebujesz więcej informacji? Skontaktuj się z nami!