Grower-finisher Performance Grower-finisher Performance

Jak osiągnąć optymalną wydajność

Optymalne wyniki produkcyjne uzyskuje się, gdy zwierzę osiąga wysoki poziom wydajności i dobry współczynnik wykorzystania paszy, przy jednoczesnym zachowaniu dobrej ogólnej zdrowotności. Istotnym czynnikiem w osiągnięciu optymalnej wydajności jest zatem zapewnienie jak najlepszego wykorzystania składników odżywczych z paszy oraz dostosowanie dawki do potrzeb świń, przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu i ograniczaniu strat składników odżywczych.

Zwiększenie wydajności produkcji i współczynnika wykorzystania paszy

Pasza jest głównym czynnikiem wpływającym na całkowity koszt hodowli trzody chlewnej i produkcji wieprzowiny. Z tego powodu ważne jest, aby tuczniki skutecznie wykorzystywały składniki odżywcze z paszy zwiększając wydajność, bez konieczności dodatkowego wsparcia przeciążonych mechanizmów obronnych. Zdrowie jelit jest kluczem do sukcesu opłacalności hodowli, ponieważ podczas stanów chorobowych lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu pokarmowego, składniki odżywcze są przekierowywane ze wzrostu i rozwoju w kierunku innych wymagań metabolicznych.

Wspieranie jednorodnego wzrostu

Procentowy udział tusz w pożądanym przedziale wagowym jest bardzo ważnym kryterium stosowanym przez ubojnie. Zalecamy wdrożenie środków żywieniowych stymulujących wzrost zwierząt o niskiej masie ciała i w efekcie osiągnięcie poprawy jednorodności stada.

Jakość tusz i mięsa

Nowoczesna genetyka świń jest selekcjonowana pod kątem przyrostu chudego mięsa, ponieważ chude i wysokobiałkowe mięso jest coraz bardziej pożądane przez konsumentów. Odpowiedni przyrost chudego mięsa (odkładanie białka) może być osiągnięty tylko wtedy, gdy dawka żywieniowa świni zawiera wystarczającą ilość aminokwasów i energii. Na cechy jakościowe tuszy i mięsa wpływa również kilka innych czynników, w tym wygląd zewnętrzny, pH, zdolność zatrzymywania wody i masa poszczególnych elementów.

Zgodnie z najnowszymi badaniami, w sytuacji gdy zdrowie zwierząt jest zagrożone, znaczna część spożywanej energii jest zużywana na radzenie sobie z tą sytuacją, a efektywne trawienie białka pogarsza się.
Dr Jessika van Leeuwen – Kierownik Globalnego Programu Zdrowie Jelit w Sektorze Trzody Chlewnej

Nasza oferta w zakresie poprawy wydajności tuczników

Program Efektywności Produkcji Trzody Chlewnej

Program Efektywności Produkcji Trzody Chlewnej

Program Efektywności Produkcji wspiera zwierzęta w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wydajności i efektywności wykorzystania paszy, przy zachowaniu dobrego statusu zdrowotnego.

NutriOpt Optimal Performance (model dla świń)

NutriOpt Optimal Performance (model dla świń)

Lepsze przewidywanie wydajności stada i obliczanie wpływu ekonomicznego rożnych strategii żywienia.