Managing feed and water for grower-finishers Managing feed and water for grower-finishers

Zarządzanie paszą i wodą

Skuteczne zarządzanie wodą i paszą dla tuczników jest kluczowe dla osiągnięcia optymalnej wagi końcowej. Ciało tucznika składa się w 50% z wody. Pasza stanowi największy składnik kosztów produkcji, co jeszcze bardziej podkreśla potrzebę stosowania sprawdzonych praktyk związanych z zarządzaniem wodą i paszą dla stada.

Zapewnienie wysokiej jakości surowców

W dzisiejszych czasach, globalny i bardzo złożony łańcuch dostaw wiąże się z wieloma potencjalnymi zagrożeniami dla jakości i bezpieczeństwa żywności. Producenci pasz dla trzody chlewnej odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w całym łańcuchu, od surowców paszowych do półek sklepowych. Skuteczna strategia żywienia zaczyna się od jakości składników paszy. Trouw Nutrition oferuje platformę NutriOpt, która wspiera zrównoważone i precyzyjne żywienie w celu uzyskania optymalnej wydajności zwierząt i wyników ekonomicznych. Nasz program Selko Feed Safety stawia czoła wyzwaniom związanym z zarządzaniem pleśnią, wilgocią i enterobakteriami oraz kontrolą drożdży i mikotoksyn.

Pobranie paszy

Na rentowność producentów trzody chlewnej ma wpływ wiele czynników, takich jak dostępność komponentów paszowych i zbóż, spożycie paszy oraz ceny rynkowe surowców i mięsa. Przemyślane podejście do żywienia i programów żywieniowych, uwzględniające wyżej wymienione czynniki, może przynieść korzyści ekonomiczne, ponieważ pasza stanowi najwyższy koszt w fazie produkcji. Jest to wyzwanie dla każdego hodowcy, dlatego Trouw Nutrition oferuje sprawdzone rozwiązania oraz wsparcie Doradców żywieniowych.

Zapewnienie odpowiedniej jakości wody

Mimo że woda stanowi połowę ciała dorosłego zwierzęcia, jest ona najbardziej zaniedbywanym składnikiem odżywczym. Zwierzęta piją prawie dwa razy więcej niż jedzą, co sprawia, że czysta, świeża woda jest niezbędna dla ich wzrostu. Dodatkowo, woda odgrywa ważną rolę w regulacji temperatury, transporcie składników odżywczych, procesach trawiennych i wydalniczych. Jeśli jakość wody jest zła, może mieć negatywny wpływ na wydajność, zdrowie i dobrostan zwierząt. Aby zapewnić wysoką jakość wody dla stada, musi być ona monitorowana od źródła do poidła. Zaleca się stosowanie kompleksowego programu bezpieczeństwa biologicznego i zarządzania, który zaczyna się od dobrej wody u źródła i zapewnia higieniczne warunki w całej linii pojenia.

Bezpieczeństwo paszy w hodowli trzody chlewnej

Surowce paszowe I ich jakość są narażone na wpływ czynników fizycznych, chemicznych, a zwłaszcza mikrobiologicznych, w tym bakterii, pleśni, drożdży i mikotoksyn. Mikroorganizmy te nie tylko wpływają na jakość odżywczą paszy, ale mogą również prowadzić do obniżenia wydajności zwierząt. Zagrożenie stanowi zwłaszcza zanieczyszczenie mikotoksynami, ponieważ może ono powodować objawy kliniczne lub podkliniczne skutkujące obniżeniem wydajności, osłabieniem odporności oraz różnymi skutkami patologicznymi dla narządów i tkanek. Dodatkowo, drobnoustroje takie jak Salmonella mają również wpływ na zdrowie publiczne. Kontrola poziomu bezpieczeństwa pasz często wymaga zintegrowanego podejścia, z monitorowaniem na każdym etapie łańcucha dostaw pasz.

Nasza oferta w zakresie zarządzania jakością wody i paszą

NutriOpt Optimal Performance (Swine Model)

NutriOpt Optimal Performance (model dla świń)

Lepsze przewidywanie wydajności stada i obliczanie wpływu ekonomicznego rożnych strategii żywienia

Selko-pH

Selko-pH

Selko-pH skutecznie obniża pH wody. W ten sposób Selko-pH wspomaga lepszą strawność składników paszy i utrzymuje stabilną mikroflorę jelitową. Efektem tego jest utrzymanie zdrowia zwierząt i ich optymalnej wydajności.

Program zarządzania ryzykiem mikrobiologicznym

Program zarządzania ryzykiem mikrobiologicznym

Program ten ma na celu dostarczenie kompleksowej i zintegrowanej wiedzy pozwalającej na skuteczne zarządzanie ryzykiem wystąpienia mikotoksyn.

Program zarządzania ryzykiem związanym z mikotoksynami

Program zarządzania ryzykiem związanym z mikotoksynami

Zintegrowany program zarządzania ryzykiem firmy Trouw Nutrition umożliwia producentom pasz podejmowanie decyzji w oparciu o dane i bardziej precyzyjne stosowanie produktów zwalczających mikotoksyny w celu rozwiązania tego problemu.