Sow feed and water management Sow feed and water management

Jakość paszy i pobieranie wody

Woda jest jednym z najistotniejszych czynników produkcji zwierzęcej. Dlatego też należy przyłożyć odpowiednia wagę do zarządzania wodą. Z pewnoscią wpłynie to na poprawę wyników produkcyjnych, a tym samym ekonomicznych, hodowli. Zarządzanie paszą również odgrywa kluczową rolę w produkcji zdrowej i wydajnej lochy. Indywidualne podejście oparte na liczbie porodów, kondycji i stadium ciąży/laktacji zapewnia lochom optymalne żywienie oparte na ich unikalnych potrzebach.

Zabezpieczenie paszy

Surowce paszowe i ich jakość są narażone na wpływ czynników fizycznych, chemicznych, a zwłaszcza mikrobiologicznych, w tym bakterii, pleśni, drożdży i mikotoksyn. Kontrola poziomu bezpieczeństwa pasz wymaga zintegrowanego podejścia, obejmującego kontrole na każdym etapie łańcucha dostaw pasz.

Zarządzanie pobieraniem paszy

Dzisiejsze lochy są wysoce wydajne i bardziej wymagające jeśli chodzi o zapotrzebowanie na składniki odżywcze. Aby wykorzystać najwyższy potencjał loch, konieczne jest stosowanie paszy dostosowanej do potrzeb zwierzęcia oraz odpowiedniego programu żywienia. Hodowcy, którzy skupią się na optymalnym zarządzaniu programami żywieniowymi, zwiększą długowieczność swoich wysokoproduktywnych loch zgodnie z oczekiwaniami.

Zapewnienie wysokiej jakości wody

Woda jest najważniejszym i jednocześnie najbardziej zaniedbywanym składnikiem pokarmowym. Wysoko wydajna locha, która rodzi 14-16 prosiąt, produkuje od 14 do 15 litrów mleka dziennie. Picie dużych ilości czystej, świeżej wody w okresie laktacji umożliwia lochom wyprodukowanie odpowiedniej ilości mleka dla dużych miotów. Mikrobiologiczna jakość wody ma ogromny wpływ na zdrowie i wydajność zwierząt.

Dlatego też hodowcy powinni starannie monitorować warunki higieniczne, zaczynając od źródła i kontynuując w całym systemie wodnym. Zachęcamy do uczynienia higieny wody integralną częścią każdego programu bezpieczeństwa biologicznego i zarządzania gospodarstwem.

Nasza oferta w zakresie pobierania paszy i jakości wody

Program zarządzania ryzykiem mikrobiologicznym

Program zarządzania ryzykiem mikrobiologicznym

Program ten ma na celu dostarczenie kompleksowej i zintegrowanej wiedzy pozwalającej na skuteczne zarządzanie mikotoksynami.

NutriOpt Optymalna Wydajność (model dla loch)

NutriOpt Optymalna Wydajność (model dla loch)

Oblicz efekt programów żywieniowych dla loch i uzyskaj porady dotyczące wymaganych zmian żywieniowych. 

Selko-pH

Selko-pH

Selko-pH skutecznie obniża pH wody. W ten sposób Selko-pH wspomaga lepszą strawność składników paszy i utrzymuje stabilną mikroflorę jelitową. Efektem tego są zdrowe zwierzęta o optymalnej wydajności

Program optymalizacji mikroelementów

Program optymalizacji mikroelementów

Efektywne zarządzanie stadem loch jest połączeniem dobrych praktyk w obszarze zdrowia, zróżnicowania i optymalizacji żywienia oraz rozsądnego gospodarowania na fermie.
Dr Jessika van Leeuwen – Kierownik Globalnego Programu Zdrowe Jelita w Sektorze Trzody Chlewnej