Broiler house Broiler house

Zarządzanie wodą i paszą

Woda jest najważniejszą paszą dla brojlerów. Wysoka jakość mikrobiologiczna i chemiczna wody jest bardzo ważna, ponieważ brojlery spożywają dwa razy więcej wody niż paszy. Woda jest kluczowym czynnikiem w termoregulacji oraz jako nośnik dodatków, takich jak leki, suplementy, itp.

Wartość odżywcza zadawanej paszy, jej bezpieczeństwo i forma podania odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu zdrowego i prawidłowego jej pobierania.

Kontrola mykotoksyn

Skuteczne zarządzanie ryzykiem związanym z mykotoksynami jest niezbędne w hodowli kurcząt brojlerów. Mikotoksyny mogą negatywnie wpływać na pobieranie paszy, przyrost masy ciała, zdrowie jelit i odporność, a także pogarszać współczynnik wykorzystania paszy (FCR) i wpływać na śmiertelność. Optymalna kontrola ryzyka obejmuje zakup wysokiej jakości surowców oraz monitoring podczas przechowywania surowców i paszy.

Właściwa receptura paszy

Jakość mięsa drobiowego zależy od wielu czynników, w tym genetyki, przetwarzania i żywienia zwierząt. Niektóre składniki paszy lub dodatki, takie jak witamina E i selen, mogą również wpływać na jakość tuszy i mięsa drobiowego. Tradycyjnie, pasze dla brojlerów były opracowywane tak, aby promować maksymalną wydajność zwierząt. Jednakże, ten rodzaj wysoko skoncentrowanej i bogatej w białko diety może być kosztowny i negatywnie wpływać na rentowność hodowli. Zalecamy kompleksowe podejście do recepturowania pasz, które zapewni hodowcy optymalizację wydajności i produkcji brojlerów przy jednoczesnym zachowaniu zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju. Obejmuje to analizę kosztów surowców, warunków rynkowych, generowanych przychodów oraz wykorzystanie nowych lub alternatywnych komponentów paszowych.

Zapewnienie wysokiej jakości wody

Woda, najważniejszy, a zarazem najbardziej zaniedbywany składnik pokarmowy, ma ogromny wpływ na wydajność zwierząt. W rzeczywistości, większość zwierząt pije około dwa razy więcej niż je, co sprawia, że jakość mikrobiologiczna wody ma kluczowe znaczenie dla ich zdrowia. Zalecamy stosowanie kompleksowego programu bezpieczeństwa biologicznego i zarządzania gospodarstwem, który zaczyna się od dobrej wody u źródła i zapewnia higieniczne warunki w całym systemie wodnym.

Higiena paszy

Pasze dla zwierząt są bezustannie narażone na zepsucie lub skażenie przez drobnoustroje chorobotwórcze, takie jak Salmonella, E.coli, pleśń i drożdże. Oznaki skażenia paszy to zbrylone cząstki, nieprzyjemny zapach i zmiana koloru. Zła higiena paszy może prowadzić do obniżenia poziomu energii, jak również witamin A, D3, E, K i tiaminy dostępnych dla zwierzęcia; w przypadku pleśni może dojść do obniżenia smakowitości. Kontrolę jakości paszy ułatwia analiza laboratoryjna, która pozwala określić poziom organizmów powodujących psucie się paszy.

Optymalizacja składników mineralnych

Mikroelementy śladowe, takie jak cynk, miedź i mangan są niezbędne dla wzrostu i metabolizmu brojlerów. Dostarczanie tych pierwiastków śladowych w niewłaściwej formie i ilości - albo zbyt niskiej albo zbyt wysokiej - może negatywnie wpłynąć na wydajność brojlerów. Zapewnienie optymalnego poziomu tych składników mineralnych wspomaga wiele funkcji życiowych ptaków, w tym poprawę przrostów odpowiedź immunologiczną i oksydacyjną oraz zdrowie.

Nasza oferta w zakresie zarządzania paszą i wodą

Mycotoxin Risk Management Programme

Program zarządzania ryzykiem związanym z mikotoksynami

Program ten ma na celu dostarczenie kompleksowej i zintegrowanej wiedzy pozwalającej na skuteczne zarządzanie mikotoksynami. 

Analizy NutriOpt

Analizy NutriOpt

Firma Trouw Nutrition opracowała kalibracje NIR dla różnych rodzajów komponentów paszowych, w oparciu o unikalną, bardzo dokładną i rzetelną metodę "globalnej bazy danych". Wykonujemy usługi NIR w laboratorium lub rolnicy mogą skorzystać z mobilnego skanera NutriOpt On-Site Adviser do zastosowania bezpośrednio na fermie.

Więcej

NutriOpt Actionable Insights (profilowanie i doradztwo żywieniowe)

NutriOpt Actionable Insights (profilowanie i doradztwo żywieniowe)

Poprzez nasze profilowanie i doradztwo żywieniowe zapewniamy, że do produkcji pasz dla zwierząt używane są zdrowe, bezpieczne i zrównoważone surowce. Pomaga to w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji, popartych dokładnymi danymi.

Usługi formulacji

Usługi formulacji 

Usługi Trouw Nutrition w zakresie recepturowania pasz mają na celu dopracowanie aktualnych strategii żywienia w hodowli oraz opracowanie nowych. Dzięki optymalnemu opracowaniu receptur paszowych zwiększa się rentowność i stabilność gospodarstw.

NutriOpt Optimal Performance (model dla brojlerów)

NutriOpt Optimal Performance (model dla brojlerów)

Przewiduj i optymalizuj produkcję brojlerów za pomocą modelu symulacji i optymalizacji ekonomicznej.

Selko-pH

Selko-pH

Selko-pH skutecznie obniża pH wody. W ten sposób Selko-pH przyczynia się do poprawy strawności składników paszy i utrzymania stabilnej mikroflory jelitowej. Efektem tego są zdrowe zwierzęta o optymalnej wydajności.

Program kontroli Salmonelli

Program kontroli Salmonelli

Zintegrowane i holistyczne podejście zapewnia skuteczną ochronę ptaków przed Salmonellą.

Program optymalizacji żywienia mineralnego

Program optymalizacji żywienia mineralnego

Bezpieczeństwo oraz wysoka jakość paszy i wody są podstawą zdrowego wzrostu brojlerów.