Broiler house Broiler house

Redukcja zużycia antybiotyków u brojlerów

Zmniejszenie uzależnienia od środków przeciwdrobnoustrojowych ma zasadnicze znaczenie dla skutecznej walki z problemem antybiotykooporności. Ograniczenie stosowania antybiotyków pozwala na zachowanie ich skuteczności wtedy, kiedy są potrzebne, aby wspierać zdrowie zarówno brojlerów, jak i ludzi. Rosnący na całym świecie popyt na mięso produkowane bez antybiotyków jest wynikiem zwiększonej świadomości związanego z tym ryzyka.

Produkcja brojlerów bez antybiotyków

Zalecamy przyjęcie holistycznego, spójnego i zrównoważonego podejścia do produkcji brojlerów bez antybiotyków, skupiając się na doskonałym zarządzaniu paszą, fermą i zdrowiem, aby zabezpieczyć stada na przyszłość i zmniejszyć potencjał oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR). Pierwszym krokiem jest usunięcie antybiotykowych stymulatorów wzrostu i antybiotyków profilaktycznych. Poproś swojego lekarza weterynarii o wykonanie antybiogramu, aby ocenić wrażliwość niektórych bakterii na antybiotyki stosowane na twojej fermie.

Na podstawie doświadczeń, stwierdziliśmy, że klienci są w stanie utrzymywać do 99% swoich stad bez stosowania antybiotyków lub jonoforowych środków antykokcydialnych.

Chów brojlerów bez profilaktycznego stosowania antybiotyków

Producenci brojlerów na całym świecie zmierzają w kierunku ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania stosowania antybiotyków profilaktycznych, a także antybiotykowych stymulatorów wzrostu (AGP). Podczas gdy globalny trend w kierunku ograniczenia lub wyeliminowania antybiotyków profilaktycznych jest wyraźny, lokalne uwarunkowania rynkowe mogą być determinowane przez ustawy rządowe, handel detaliczny lub określone segmenty klientów. Mimo to, w celu zdobycia największego udziału w rynku, zalecamy podążanie za trendem produkcji brojlerów bez stosowania antybiotyków zapobiegawczych. Wyeliminowanie antybiotyków zapobiegawczych poprawiło wydajność brojlerów, zwłaszcza w połączeniu z zastosowaniem lepszego zarządzania paszą, fermą i zdrowiem.

Produkcja brojlerów bez antybiotykowych stymulatorów wzrostu (AGP-free, ASW-free)

Coraz częściej brojlery są produkowane bez antybiotykowych stymulatorów wzrostu (ASW), które w Polsce zostały zakazane na początku 2006 roku (częściowo z powodu nacisków ze strony rządów, segmentu detalicznego i klientów). Wyeliminowanie ASW jest ważne ze względu na rosnącą oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe u ludzi i zwierząt oraz malejącą skuteczność AGP. W ich miejsce, inwestycje w paszę, zarządzanie fermą i zdrowiem prowadzą do konsekwentnej, trwałej poprawy wydajności, co pozwoli na uzyskanie większego udziału w rynku lub możliwości eksportu na niektóre rynki, przy wyższych cenach brojlerów.