Antimicrobial reduction in piglets Antimicrobial reduction in piglets

Ograniczenie stosowania antybiotyków u prosiąt

Wiemy, że celem, do którego dążą hodowcy, jest odpowiedzialna produkcja - a redukcja zużycia antybiotyków jest jej ważnym elementem.

Żywienie mające na celu ograniczenie ekspozycji na patogeny, wspieranie systemu immunologicznego zwierząt i osiągnięcie stabilności w przewodzie pokarmowym jest niezwykle istotnym elementem tego procesu. Infekcje przewodu pokarmowego są jednym z najczęstszych powodów stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu, antybiotyków zapobiegawczych lub leczniczych i dotyczą głównie prosiąt ssących i niosek.

Aby wesprzeć naszych klientów w redukcji zużycia, opracowaliśmy w pełni zintegrowany program AMR oparty na zarządzaniu paszą, gospodarstwem i zdrowiem oraz stopniowym podejściu do osiągania celów bez żadnych kompromisów.

Jak rozpoznać antybiotykooporność?

Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe (ang. Antimicrobial Resistance, AMR) jest obecnie najważniejszym globalnym problemem zdrowia publicznego, mającym wpływ zarówno na zdrowie ludzi, jak i zwierząt. Dochodzi do niej, gdy mikroorganizm uodparnia się na antybiotyki, które pierwotnie były skuteczne w leczeniu wywoływanych przez niego infekcji. Liczba zgonów ludzi w wyniku oporności na antybiotyki rośnie. Oprócz zagrożenia dla ludzi, również producenci zwierząt na całym świecie odczuwają skutki mniejszej skuteczności leczenia i wynikającej z tego zwiększonej śmiertelności oraz niskiej wydajności paszy. Celem Trouw Nutrition jest znalezienie nowych metod, które w znacznym stopniu ograniczą stosowanie antybiotyków i poprawią zdrowie, wydajność i produktywność zwierząt.

Wpływ na hodowlę

Zmiany w składzie paszy oraz czynniki takie jak stres cieplny mogą stanowić zagrożenie dla przewodu pokarmowego, ze względu na destabilizację mikroflory oraz zmianę funkcji obronnych i odpowiedzi immunologicznych organizmu. W środowiskach produkcyjnych wolnych od antybiotyków podstawowymi potrzebami są: zapobieganie dysbiozie, czyli zaburzeniu równowagi mikroorganizmów w przewodzie pokarmowym i optymalizacja funkcji obronnych błony śluzowej świń. Kiedy choroba nie reaguje na leczenie antybiotykami (stosowanymi w ostateczności), straty ekonomiczne są ogromne dla obecnych i kolejnych stad, co wynika z obniżonej wydajności, gorszego stanu zdrowia zwierząt i zwiększonych kosztów leków.

Przyszłość

Od stycznia 2022 r. nowe przepisy wprowadzą zakaz stosowania farmaceutycznych poziomów cynku w UE. Farmaceutyczne dawki cynku są obecnie stosowane u prosiąt w celu ograniczenia biegunki poodsadzeniowej (PWD) i poprawy wydajności. Obawy związane ze środowiskiem i zdrowiem ludzi są kluczowymi czynnikami napędzającymi te zmiany legislacyjne. Jakie wyzwania stawiają te ograniczenia przed producentami trzody chlewnej dążącymi do utrzymania zdrowia i wydajności stada? Trouw Nutrition pomaga producentom zwierząt utrzymać, a nawet zwiększyć produktywność i rentowność gospodarstwa bez stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych poprzez zastosowanie programu żywienia młodych zwierząt. Koncentrujemy się na pokonaniu luki immunologicznej w okresie odsadzenia przy jednoczesnym zabezpieczeniu ważnych dla zdrowia i rozwoju składników odżywczych. Rezultatem jest zmniejszenie zależności od antybiotyków oraz poprawa efektywności i wydajności zdrowia zwierząt.

Nasza oferta w zakresie redukcji zużycia antybiotyków

Program Redukcji Antybiotyków u świń

Program Redukcji Antybiotyków u świń

Zintegrowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb podejście do zdrowia w gospodarstwie hodowlanym.

Więcej

Program Optymalizacji Mikroelementów

Program Optymalizacji Mikroelementów

Więcej