Layer house Layer house

Efektywność i wydajność produkcji

Produkcja jest efektywna, gdy zwierzę osiąga wysoki poziom wydajności i dobry współczynnik konwersji paszy (FCR - feed conversion ratio) przy zachowaniu dobrego stanu zdrowia. Sama pasza stanowi większość całkowitych kosztów hodowcy. Zoptymalizuj swoją inwestycję w kury nioski poprzez zapewnienie efektywnego wykorzystania składników odżywczych, które przekładają się na wydajną produkcję jaj, dobry stan zdrowia i zwiększoną ogólną produktywność.

Zwiększenie produkcji jaj u niosek

Miarą wydajności kur niosek jest liczba wyprodukowanych przez nie w ciągu roku jaj. Dlatego należy pamiętać o zapewnieniu kurom odpowiedniego żywienia oraz wygodnego, dobrze oświetlonego miejsca, bez ryzyka wystąpienia chorób i stresu, które mogą być przyczyną spadku produkcji jaj.

Jakość jaj

Wysoka i stabilna jakość jaj konsumpcyjnych oznacza ich wyższą wartość handlową, co przekłada się na zwiększenie rentowności hodowli.  Najważniejszymi parametrami ogólnej jakości jaj są: jakość skorupy i białka, kolor żółtka, czystość, wielkość, jednorodność i brak Salmonelli. Formowanie wysokiej jakości skorupy jaja wymaga znacznej ilości wapnia, który kura pobiera z paszy. Dlatego też w przypadku starszych kur konieczne może być zapewnienie dodatkowych środków żywienia, ponieważ ich zdolność do wykorzystania wapnia znacznie spada, podczas gdy masa jaj wzrasta.

Jednorodność i prawidłowa waga w okresie odchowu

Wspieraj optymalną produkcję jaj poprzez utrzymywanie jednorodnej, prawidłowej wagi ptaków w krytycznym okresie odchowu. Ponieważ pisklęta rozwijają się w młode kury w ciągu pierwszych 15-18 tygodni życia, zminimalizuj wahania ich wagi, które mogą spowodować opóźnienia w rozpoczęciu produkcji jaj.

Nasza oferta w zakresie wspierania wydajności niosek

Program Efektywności Produkcji

Program Efektywności Produkcji

Wspieranie zwierzęcia w osiągnięciu jak najwyższego poziomu wydajności i efektywności wykorzystania paszy przy zachowaniu odpowiedniego stanu zdrowia.

NutriOpt Optimal Diets

Optymalne żywienie z NutriOpt

Więcej

NutriOpt Optimal Diets (Split-feeding)

NutriOpt Optimal Diets (Split-feeding)

Strategia split-feeding jest innowacyjnym podejściem do żywienia ptaków. Polega ona na podawaniu różnych składników odżywczych w różnych porach dnia. Split-feeding poprawia jakość skorupy, zmniejsza koszty paszy i obniża ilość wydalanych (niewykorzystanych) składników odżywczych.

Właściwe zarządzanie żywieniem i utrzymanie dobrego stanu zdrowia w stadzie jest kluczem do optymalizacji wydajności.