Layer house Layer house

Redukcja zużycia antybiotyków w hodowli niosek

Zmniejszenie uzależnienia od środków przeciwdrobnoustrojowych ma zasadnicze znaczenie dla skutecznej walki z problemem antybiotykooporności. Ograniczenie stosowania antybiotyków pozwala na zachowanie ich skuteczności wtedy, kiedy są potrzebne, aby wspierać zdrowie zarówno niosek, jak i ludzi. Rosnący na całym świecie popyt na jaja produkowane bez antybiotyków jest wynikiem zwiększonej świadomości związanego z tym ryzyka.

pasza ferma zdrowie

Redukcja środków przeciwdrobnoustrojowych

W odpowiedzi na rosnącą częstość występowania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) zarówno u zwierząt, jak i u ludzi, na całym świecie coraz częściej hoduje się nioski z zastosowaniem mniejszej ilości antybiotyków lub bez stosowania ich w ogóle. Stopień redukcji jest różny na poszczególnych rynkach, na co wpływ mają przepisy prawne, segment detaliczny i klienci. Minimalne stosowanie antybiotyków w celu zachowania ich skuteczności może pomóc w zapobieganiu uszkodzeniom jaj, stratom produkcyjnym i możliwości wystąpienia nieuleczalnych chorób. Inwestycje w zarządzanie paszą, fermą i zdrowiem mogą zatem pomóc w osiągnięciu stałej, trwałej poprawy wyników.

Nasza oferta w zakresie redukcji zużycia antybiotyków

Poultry Antimicrobial Reduction Programme

Program Redukcji Użycia Antybiotyków w Hodowli Drobiu

Zintegrowane i dostosowane do potrzeb klienta podejście do zdrowia na fermie.

NutriOpt Actionable Analysis

Analizy NutriOpt

Firma Trouw Nutrition opracowała kalibracje NIR dla różnych rodzajów komponentów paszowych, w oparciu o unikalną, bardzo dokładną i rzetelną metodę "globalnej bazy danych". Wykonujemy usługi NIR w laboratorium lub rolnicy mogą skorzystać z usług doradcy NutriOpt On-Site Adviser na swojej fermie.

Więcej

NutriOpt Actionable Insights

NutriOpt w praktyce

Poprzez nasze profilowanie żywieniowe i doradztwo, gwarantujemy, że surowce używane do produkcji pasz dla zwierząt są zdrowe, bezpieczne i stabilne. Dzięki temu można podejmować bardziej świadome decyzje, poparte dokładnymi danymi.

Pomagamy hodowcom utrzymać zdrowie ich kur niosek w sposób zrównoważony, przyjazny dla środowiska, bez użycia antybiotyków.