Sprayfo Delta

Sprayfo Delta to pierwszy produkt z linii energetycznego mleka dla cieląt (ECM), który został tak zaprojektowany, aby wspomóc osiąganie założeń programu LifeStart: optymalnego rozwoju, odporności na choroby i długowieczności.

Surowce wykorzystywane do produkcji ECM pochodzą z Holandii, gdzie powstają poprzez wymieszanie świeżych produktów mlecznych z olejami roślinnymi i tłuszczami. Taka mieszanina jest pasteryzowana, a następnie homogenizowana pod wysokim ciśnieniem i suszona rozpyłowo, przy użyciu nowoczesnych technologii. W rezultacie otrzymuje się maleńkie cząsteczki tłuszczu o jednolitym rozmiarze, podobne do cząsteczek tłuszczu występujących w mleku krowim.

Homogenizacja 
Tworzy cząsteczki tłuszczu o optymalnym rozmiarze, podobne do tych w mleku krowim, dla poprawy rozpuszczalności i stabilności w roztworze.

Otoczkowanie
Zmikronizowane cząsteczki tłuszczu są zamknięte w kapsule z produktów mlecznych, co poprawia ich wchłanianie i zwiększa pobieranie.

ECM to krok naprzód dla hodowców, którzy odpajają cielęta pełnym mlekiem. Sprayfo e-LINE Delta jest inspirowany mlekiem krowim jako naturalnym pożywieniem o właściwej konsystencji i składzie dla każdego cielęcia. Nasz produkt został tak opracowany, aby sprostać wymaganiom wzmocnionego planu karmienia opartego na większych dawkach pójła mlecznego, a jednocześnie umożliwić hodowcom sprzedaż mleka z poczuciem bezpieczeństwa, że każde cielę otrzymuje najlepszy możliwy start w życie - LifeStart.

Korzyści dla cielęcia:

• Optymalny rozwój organów, w szczególności tkanki gruczołu mlecznego.

• Niższa osmolalność i zrównoważony skład mineralny, aby zaspokoić potrzeby cielęcia.

Korzyści dla hodowcy:

• Doskonały rozwój w okresie przedodsadzeniowym i lepsza odporność.

• Poczucie bezpieczeństwa, ponieważ każde cielę otrzymuje najlepszy start w życie - LifeStart.

Brand logo
product-image