Feeding Reviva after calving will boost your cows’ vitality Feeding Reviva after calving will boost your cows’ vitality

Zdrowie krów mlecznych

Koniecznym warunkiem produkcji dużej ilości mleka w każdej laktacji oraz zwiększenia liczby cykli produkcyjnych w czasie życia krów jest ich zdrowie. Dla osiągnięcia dobrego stanu zdrowia w stadzie, hodowcy muszą skupić się na wyzwaniach we wczesnym okresie laktacji, ponieważ większość problemów zdrowotnych pojawia się u krów wkrótce po wycieleniu. Trouw Nutrition oferuje rozwiązania, które poprawiają zdrowie i wydajność krów w tym okresie - dla większej produktywności i w całym okresie ich życia.

Okres okołowycieleniowy

Kiedy krowa mleczna przechodzi ze stanu zasuszenia do stanu laktacji, musi stawić czoła wielu fizjologicznym procesom adaptacyjnym w bardzo krótkim czasie.

W ciągu 21 dni przed i po wycieleniu, krowa potrzebuje specyficznego żywienia, aby zachować równowagę energetyczną (metabolizm tłuszczów i węglowodanów) i poprawić pobranie paszy we wczesnej laktacji. Istotne jest też zapewnienie właściwej ilości składników odżywczych oraz ich podział pomiędzy mlekiem a tkankami ciała.

Więcej

Zdrowie i płodność krów

Docenienie roli włókna, kwasów oraz szybko fermentujących węglowodanów, które są potrzebne w diecie krów, pozwoli hodowcy wspierać zdrowie krów i poprawić wyniki rozrodu.

Więcej

Optymalizacja żywienia mineralnego

W miarę jak strategie żywienia stają się bardziej intensywne, optymalizacja składników mineralnych odgrywa coraz ważniejszą rolę - w praktyce, dawki mogą wymagać ponownego zbilansowania, zarówno pod kątem ilości dodanych minerałów, jak i ich rodzaju (np. zastąpinie siarczanów hydroksychlorkami), aby zapewnić zwierzętom wszystkie potrzebne im składniki odżywcze.

Go to our LifeStart platform Go to our LifeStart platform

Więcej informacji?

Badania HealthyLife wskazują na potrzebę utrzymania równowagi pomiędzy poziomem produkcji a długowiecznością, co przełoży się na znaczną poprawę rentowności gospodarstwa.

Odwiedź platformę HealthyLife (język angielski)