Dairy cow lactation transition Dairy cow lactation transition

Od zasuszenia do laktacji

Przejście z okresu zasuszenia do laktacji ma ogromny wpływ na organizm krowy mlecznej. W tym okresie, krowy przechodzą przez trzy fizjologiczne adaptacje: adaptację immunologiczną, adaptację trawienną i adaptację metaboliczną. Przejście przez ten trudny czas bez nadmiernego stresu jest kluczowe dla zdrowej i wydajnej laktacji.

Zagrożenia okresu przejsciowego

Słaba adaptacja metaboliczna i trawienna w okresie przejściowym powoduje stres metaboliczny, który zaburza działanie układu odpornościowego i zwiększa częstość występowania chorób metabolicznych. Rośnie ryzyko:

  • rozwoju subklinicznej lub klinicznej ketozy
  • stłuszczenia wątroby
  • wystąpienia gorączki mlecznej
  • zatrzymania łożyska
  • zakażeń dróg rodnych.
  • wystąpienia mastitis
  • kwasicy
  • nieszczelnego jelita

Pogarsza się też wydajność i płodność  oraz rośnie wskaźnik wczesnego uboju, co ostatecznie prowadzi do obniżenia długowieczności krów w stadzie.

Wpływ na hodowlę

Dobre zarządzanie okresem przejściowym, wraz z prawidłowo zbilansowaną dawką pokarmową, zwiększa dzienną wydajność krów w ciągu całego życia oraz liczbę laktacji na krowę. Co za tym idzie - poprawiają się wyniki finansowe gospodarstwa, ale także prowadzi to do zrównoważonej produkcji mleka, teraz i w przyszłości.

Go to our LifeStart platform Go to our LifeStart platform

Chcesz dowiedzieć sie więcej?

Badania HealthyLife pokazują, że gdy równowaga pomiędzy poziomem produkcji a długowiecznością jest właściwie zarządzana, może to znacznie ograniczyć mimowolne uboje i zwiększyć zarówno długowieczność, jak i rentowność gospodarstwa mlecznego.

Odwiedź platformę HealthyLife (język angielski)