Enhancing cow Health and fertility Enhancing cow Health and fertility

Poprawa zdrowia i rozrodu krów

Wysokowydajna krowa mleczna ma za zadanie produkować każdego roku znaczną ilość mleka, a jednocześnie być zdolna do zapłodnienia i utrzymania ciąży. Sprostanie temu wyzwaniu wymaga zrównoważonego podejścia pomiędzy żywieniem, wydajnością i płodnością.

Żywienie a zdrowie i rozród

Niewłaściwe zarządzanie okresem przejściowym i źle zbilansowane żywienie na początku laktacji powodują zmiany metaboliczne w organizmie krowy, które bezpośrednio wpływają na wzrost i jakość pęcherzyków jajnikowych i rozwój zarodka. Przekłada się to na słabą płodność, niską wydajność, częstość występowania chorób metabolicznych i zwiększoną liczbę upadków.

Rola hodowcy

Zrozumienie i wsparcie procesu wejścia krowy w udaną laktację oznacza zapobieganie ujemnemu bilansowi energetycznemu, ale także zapewnienie zdrowego żywienia, które poprawia wskaźniki poczęć i wspiera wydajność produkcyjną.

Nasza oferta w zakresie wspierania zdrowia i rozrodu

HealthyLife

HealthyLife

Program HealthyLife koncentruje się na przejściu krowy z okresu zasuszenia do laktacji. Jest to praktyczny, oparty na naukowych podstawach program, który pomaga hodowcom zwiększyć dzienną wydajność krów w ciągu całego życia oraz liczbę laktacji poprzez poprawę płodności i zwiększenie wydajności mlecznej na laktację.

NutriOpt

NutriOpt

Model NutriOpt pomaga hodowcy stworzyć zrównoważoną strategię żywienia dla zdrowych krów w oparciu o procesy zachodzące w całym przewodzie pokarmowym. Jest to model dynamiczny i zapewnia unikalną kombinację parametrów żywieniowych i specyficznych dla przeżuwaczy w celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania żwacza. 

Więcej

Go to our LifeStart platform Go to our LifeStart platform

Chcesz dowiedzieć sie więcej?

Badania HealthyLife pokazują, że gdy równowaga pomiędzy poziomem produkcji a długowiecznością jest właściwie zarządzana, może to znacznie ograniczyć mimowolne uboje i zwiększyć zarówno długowieczność, jak i rentowność fermy mlecznej.

Zobacz platformę HealthyLife (język angielski)