Good milk production, that’s what it’s all about! Good milk production, that’s what it’s all about!

Wydajność krów mlecznych

Hodowcy mogą wpływać na wydajność mleczną stada poprzez zarządzanie żywieniem, warunkami zootechnicznymi i dobrostanem. Pozwala to na uzyskanie optymalnej równowagi pomiędzy wydajnością i długowiecznością krów. Trouw Nutrition wspiera hodowców w osiąganiu celów związanych z wydajnością mleczną.

Poprawa wydajności mlecznej

Opracowany przez Trouw Nutrition model NutriOpt dla ferm mlecznych oraz szeroka wiedza badawczo-rozwojowa pozwalają na sterowanie produkcją mleka, zawartością tłuszczu i białka. Oferujemy produkty i usługi gotowe do zastosowania w gospodarstwie i zapewniające efektywne zarządzanie żywieniem.

Więcej

Optymalizacja wydajności dziennej w całym okresie użytkowania

Aby zoptymalizować dzienną wydajność w ciągu całego życia, należy skupić się na trzech kluczowych obszarach:

  • Wiek pierwszego wycielenia (LifeStart) - najlepiej, aby przypadał pomiędzy 22. a 24. miesiącem życia krowy. 
  • Produkcja mleka (potencjał produkcyjny krów): wspieranie przystosowania krowy mlecznej do stanu laktacji bez nadmiernego stresu metabolicznego. 
  • Długowieczność (zdrowie i dobrostan zwierząt), mająca na celu zmniejszenie liczby upadków w ciągu pierwszych 100 dni życia krów.

Więcej

Pasze, kiszonki i TMR

Do zapewnienia pobierania składników odżywczych przez krowy na właściwym poziomie, potrzebne jest zapewnienie przewidywalnego pobierania suchej masy. Należy dostarczać wysokiej jakości kiszonkę (otrzymywaną poprzez właściwą konserwację i zapobieganie kolonizacji mikotoksyn), unikać jej podgrzewania oraz zapewnić odpowiednią kolejność i czas mieszania (unikać sortowania).

Go to our LifeStart platform Go to our LifeStart platform

Potrzebujesz więcej informacji?

Odwiedź stronę HealthyLife (język angielski)