Optimising lifetime daily yield Optimising lifetime daily yield

Optymalizacja wydajności dziennej w całym okresie użytkowania

Wydajność dzienna w całym okresie produkcyjnym jest miarą całkowitej produkcji mleka w każdym dniu życia krowy. Wskaźnik ten ma ogromne znaczenie w kontekście wyników ekonomicznych dla hodowcy i odzwierciedla zarządzanie zwierzętami, dobrostan, długowieczność i potencjał krów.

Na co zwrócić uwagę?

  • Kiedy pierwsze zacielenie jałówki jest zbyt późne, wpływa to negatywnie nie tylko na całkowitą produktywność krowy, ale również obniża jej potencjał produkcyjny w ciągu całego życia.

  • Krzywe laktacji, które nie odpowiadają normalnym poziomom, z późnymi szczytami mlecznymi i krótkimi laktacjami, odzwierciedlają niewydolność żywieniową i problemy związane z zarządzaniem stadem.

  • Niska liczba laktacji w stadzie często jest powiązana z liczbą upadków, głównie młodych krów, ze względu na towarzyszącą temu zjawisku wysoką częstość występowania chorób metabolicznych i niską płodność.

Wpływ na hodowlę

Niska wydajność dzienna w całym okresie użytkowania jest wskaźnikiem złego zarządzania zwierzętami, niskiej produkcyjności krów i obniżonego poziomu dobrostanu zwierząt, co ma negatywny wpływ na rentowność gospodarstwa.

Niska wydajność dzienna w całym okresie użytkowania jest synonimem niskiej długowieczności stada, co nie tylko wpływa na rentowność gospodarstwa, ale także może być źródłem negatywnego odbioru przez konsumentów przestrzegania zasad dobrostanu zwierząt i produkcji przyjaznej dla środowiska.

Nasza oferta w zakresie wspierania wydajności krów mlecznych

LifeStart

LifeStart

Program żywienia cieląt mlecznych LifeStart, który obejmuje podwyższone poziomy żywienia w pierwszych tygodniach życia, ma znaczący wpływ na przyszły wzrost i rozwój organów cieląt mlecznych, co skutkuje lepszymi wynikami w późniejszym okresie życia.

HealthyLife

HealthyLife

Program HealthyLife koncentruje się na przejściu krowy z okresu zasuszenia do laktacji. Jest to praktyczny, oparty na naukowych podstawach program, który pomaga hodowcom zwiększyć dzienną wydajność krów w ciągu całego życia oraz liczbę laktacji poprzez poprawę płodności i zwiększenie wydajności mlecznej na laktację.

NutriOpt

NutriOpt

Model NutriOpt pomaga hodowcy stworzyć zrównoważoną strategię żywienia dla zdrowych krów w oparciu o procesy zachodzące w całym przewodzie pokarmowym. Jest to model dynamiczny i zapewnia unikalną kombinację parametrów żywieniowych i specyficznych dla przeżuwaczy w celu zapewnienia optymalnego funkcjonowania żwacza.